Pályázatok | vállalatoknak

Számos olyan kormányzati, illetve európai uniós támogatás jelent meg, amelyet érdemes lehet igénybe venni a cégeknek, hiszen ezekkel jelentős bővülés érhető el.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.7-17 kódszámú) felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16 milliárd forint. A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. év június 30-tól 2018. év június 30-ig lehetséges.

A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének a száz százaléka lehet.

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

Megjelent az „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” című (GINOP-5.1.9-17 kódszámú) felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg hatmilliárd forint. A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2018. augusztus 31-ig lehetséges. Célja, hogy a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok Magyarország területén több vállalkozást indítsanak el és a támogatás eredményeként növekedjen az állás nélkül lévők vállalkozói kedve, ezáltal javuljanak a munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének száz százaléka lehet.

Munkahelyi képzések támogatása

Ez a program szintén a Széchenyi 2020 keretében jelent meg, „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” címmel (GINOP-6.1.5-17 kódszám). A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,52 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3-tól 2017. október 30-ig van lehetőség. A felhívás célja a nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozásának támogatása, ezáltal segítve az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, továbbá a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozások versenyképessége. Az igényelhető támogatás tíz-százmillió forint.

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatoknak is

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című (GINOP-6.1.7-17 kódszámú) felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg kétmilliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3-tól 2017. július 4-ig van lehetőség. A felhívás keretében megvalósítandó kiemelt projekt célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló programok eredményes megvalósítását annak érdekében, hogy ezen programok elterjesztése széles körben megtörténhessen. Az igényelhető támogatás maximum kétmilliárd forint.

Az összes pályázati kiírás elérhető a palyazat.gov.hu oldalán.

Megosztás: