Munkavédelem Új stratégia indul

Egyre több a munkahelyi baleset, ezért a kormányzat 3,8 milliárd forintot különít el prediktív kampányok, tananyagok készítésére.

A munkaügyi és munkavédelmi tudatosság növelésének mérföldköve lehet a Jogszerű Foglalkoztatás Fejlesztése nevű projekt, amely 3,8 milliárd forintból valósulhat meg – közölte a kormányzat. Ebből többek között a munkavédelmi és munkaügyi tananyagok fejlesztését, konferenciák és kampányok szervezését támogatják. A hatósági munkát műszerek és gépjárművek beszerzésével, informatikai fejlesztésekkel segítik a program keretében, a fejlesztések a kormányhivatalok munkájának az eredményességét javítják majd.

Több a baleset

Még ha az állványról lezuhanó munkások híre gyakran nem is kerül be a köztudatba, azért a probléma súlyosságát nem tagadhatjuk el. A Pénzügyminisztérium (korábban Nemzetgazdasági Minisztérium) által nyilvánosságra hozott adatok szerint évről évre növekszik a munkahelyi balesetek száma, tavaly összesen 23387-ről tud a hatóság, ebből 79 végződött halállal.

A munka törvénykönyvének átalakítása megnehezítette a dolgozók érdekérvényesítését, és így szükségszerűen több mozgásteret adott a cégeknek, akik akár a munkavédelmi előírásokon is spórolhatnak – a dolgozók kárára. Másrészt a kis- és középvállalkozók helyzete sem rózsás: miközben a nagyvállalatok társasági adóit 19-ről 9-re csökkentették, addig a kisebb cégek csak egy százalékos adócsökkentést kaptak, a túlzott bürokrácia és az adóterhek összetettsége pedig rengeteg kisvállalkozást hátrányba sodortak. Ilyen feltételek mellett a munkavédelmi előírások gyakran a legutolsó utáni szempontot jelentik.

Nem meglepő tehát, hogy a munkaügyi hatóság által ellenőrzött munkáltatók 74 százalékánál tártak fel munkaügyi jogsértéseket tavaly. A projekt a hatóságok jobb műszaki felszerelését is előirányozza, és kétségtelen, hogy a hatékony ellenőrzésnek lehet pozitív hatása.

Megoldások, ötletek

A fentiek alapján a balesetek megakadályozására lehetnek jó ötletek az Alemona Hungary Kft. tájékoztatása szerint. Ilyen az első bemutatásra érdemes vívmány az építőipari kivitelezések munkavédelmi szempontú előkészítése egy meglehetősen részletes, minden érintett területet felölelő tervezési rendszer, ami nem nélkülözi a józan, életszerű megoldásokat és a digitális technika vívmányainak alkalmazását sem.

Szintén jó ötlet a munkavédelmi kultúra egy rendszeraudittal együtt történő felmérése, ami megvalósítható bármilyen jellegű, tevékenységű gazdasági szervezetnél. E vizsgálat nagyrészt a munkaterületen zajlik, ugyanis sokszor épp a kedvezőtlen munkabiztonsági környezetben születnek forradalmi, előremutató megoldások.

A felmérés eredményei olyan intézkedési tervekhez adnak információkat, amelyekkel megőrizhetők a munkatapasztalatokon alapuló előremutató ötletek, de kiiktathatóvá válik a balesetekhez vezető tényezők többsége. Ilyenek lehetnek a például a kockázatértékelési hiányosságok, a felelősségi rendszer illetve a működtetés zavarai, de a tervezési fázisban figyelmen kívül hagyott munkavédelmi szempontok is. A vizsgálati eredmények így fejlesztési irányokat is kitűznek, például a megelőző karbantartási rendszerek finomhangolását, a változás-menedzsment eljárások felhasználóbaráttá tételét vagy akár a kommunikációs stratégia átdolgozását.

3D térkép

A már rendelkezésre álló szaktudás és a legújabb technológiák ötvözésével a munkahelyi biztonság terén is jelentős távlatok nyílnak meg a munkavédelem hatékonyságának javítására. A lehetőségek tárházából gondoljunk akár csak egy építési terület teljes biztonságának 3D térképen való megtervezésére, megjelenítésére, majd a biztonságkritikus pontok jelölésére és a kapcsolódó munkafázisok valósidejű és előzetes monitorozására.

Mindebből látszik, a hazai munkavédelmi szakemberek új generációjának nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagított tudásbázisa sokkal nagyobb hatást is képes volna kifejteni ágazattól függetlenül, a munkahelyek, és munkaterületek biztonságának fejlesztésére. Megfelelő együttműködés és több szakmai párbeszéd esetén e rendszerszemléletet és a technika vívmányainak integrációját előtérbe helyező megközelítés biztosan kedvező hatással lenne a munkabaleseti statisztikákra, a versenyképesség nyilvánvaló javítása mellett.

Megosztás: