Az együttműködés alapú | innováció ereje

Az innováció egy fejlődési folyamat – mondja Vojnits Bálint –, amelyben a kreativitás felhasználásával valami újat alkotunk.

A kreativitás (alkotókészség) az innováció alapfeltétele. Az innovatív együttműködés két vagy több személy illetve szervezet szellemi erőfeszítése, tudásuk és ismereteik megosztásával, kompromisszumokkal és tanulással, miközben a közös fejlődés során elérik a célt.

Vojnits szerint az innovációnak három alapfeltétele van:

  1. A csapat tagjai hordozzák a két legfontosabb innovációs értéket: a kreativitást és a szakértelmet.

A szakértő karakterénél fogva nem kreatív személyiség, hiszen ő azt gondolja, hogy amit megtanult, az úgy jó. Emiatt innováció tisztán szakértők együttműködése során nem jöhet létre, kell melléjük egy kreatív felvetés, amely új, szokatlan megközelítésével provokálja, kilendíti őket abból a meggyőződésből, hogy amit csinálnak, az úgy a legjobb.

A legtöbb ember és cég hagyományos munkakultúrában szervezi meg napi folyamatait, olyan funkcionális keretek között mint a beszerzés, marketing, kereskedelem, pénzügy, logisztika és adminisztratív feladatok. Ebben a struktúrában a hétköznapokban tudásunk és képességeink csak egy bizonyos hányadát használjuk a dedikált feladatmegoldások során, nagyobb részét nem. A legkülönbözőbb munkakörökben dolgozók szunnyadó kreativitása és ki nem használt képességeik aktiválása az innováció motorja.

Kreativitást az hozhat egy innovációs csoportba, ha tagjai máshol születtek, máshol élnek, mást tapasztaltak és mást tanultak, ezért más munkakörökben is dolgoznak, hiszen másban jók. A közös a motivációjuk: fejleszteni és hasznosítani kreativitásukat és kiaknázatlan képességeiket.

Ez az oka annak, hogy a számítógépes szoftvereket nem szakértők, hanem felhasználók – akár gyerekek – tesztelik, hiszen a folyamat során ők világítják meg azokat a szempontokat, amelyekre egy informatikus nem gondolna.

  1. A résztvevők ugyanabban motiváltak: a hatékony innovációban.

Miként lehet egy ilyen sokszínű csoport minden tagját együttműködésre motiválni? Vojnits kidolgozta az úgynevezett „négy pontos motivációs rendszert”, amely egy skálázás segítségével több száz főt képes innovációs együttműködésre aktiválni egyazon témában, ugyanabban az időben.  A módszertan szerint minél nagyobb a munkacsoport, annál inkább igaz, hogy lesz

  • olyan kiemelkedő tagja, aki az adott feladattal kapcsolatban a legjobb ötleteket hozza,
  • olyan, akinek sok kreatív ötlete van, de nem feltétlenül a nyerő ötlet gazdája,
  • olyan, aki új szempontokkal provokálja a kreatívokat és előre lendíti az innovációt,
  • és olyan is, akinek hasznos hozzászólásai a legnépszerűbbek a csoportban.

A négy pontos motivációs rendszer a legjobb ötletek kitalálói mellett a csoport legkreatívabb, legaktívabb és legnépszerűbb tagjait is jutalmazza.

  1. Az innovációs folyamat hatékony, könnyen kezelhető és mindenki által elérhető platformon történjen.

A ma már szinte mindenhol elérhető web 2-es és web 3-as technológiák segítségével olyan interaktív online felületet érdemes használni,

  • ahol az innovációba fizikai korlátok nélkül bárki, korlátlanul és szabadon bevonható,
  • ahol a párbeszédek végtelenül rugalmas, ugyanakkor cél- és feladatorientált keretek között zajlanak,
  • ahol a kreatív ötletek és a konstruktív javaslatok audiovizuális eszközök segítségével kifejezhetők.

Az együttműködésen alapuló innováció motorja a legkülönbözőbb képességekkel, tudással és véleménnyel rendelkező emberek közötti szabad információáramlás, ötletek, vélemények cseréje és ezek értékelése. A platformnak képesnek kell lennie arra, hogy mederben tartsa az innovációs folyamatot, mindezt oly módon, hogy a nagyobb mennyiségű és változó minőségű tartalomból egy szabályrendszer alapján szelektálja a hasznosat.

A három feltétel megléte esetén az együttműködés alapú innováció során értékes tartalommal, motivált közösséggel és hatékony folyamatokkal számolhatunk.

Megosztás: