Vegye kölcsön a munkatársakat! | Az átjáróház előnyei és buktatói

A munkaerőkölcsönzésnél a céghez való kötődés felejtős, a szociális biztonság kérdéses, a spórolás és a rugalmasság viszont ütőkártyák lehetnek. Ön kipróbálná?

Bár a munkatársak kölcsönzése tőkeigényes tevékenység, ennek azonban számtalan előnye lehet. Így például csökken a munkaerő toborzására, illetve kiválasztására fordított idő és költség, valamint a munkaviszony létrejöttének, megszüntetésének és a bérszámfejtés adminisztrációs terhei is a kölcsönbeadót terhelik. A rugalmasságot garantálja, hogy a kölcsönbe vevő annyi munkavállalót foglalkoztathat, amennyire éppen szüksége van. Ez az atipikus foglalkoztatás tehát könnyen a termeléshez és a megrendelések szezonalitásához igazítható. Épp ezért az építőiparban, az agrárágazatban, de például a negyedéves zárásnál is praktikus megoldás lehet.

Az elszámolás a ténylegesen teljesített munkaórák alapján történik, így a kölcsönbe vevő társaság hatékonyabb munkavégzést várhat el az időszakos munkaerőtől, sőt, a kollégakeresés sziszifuszi folyamatát is megspórolhatja, mivel könnyen és gyorsan találhat jól képzett, tapasztalt munkatársakat.

Mitől olcsóbb a kölcsönzés?

Első blikkre a válasz az lehetne, hogy semmitől, hiszen a cégnek ugyanúgy meg kell fizetnie a munkabért, a járulékokat és a költségeket, mintha felvenné a dolgozót, sőt, még a kölcsönbeadó profitja is növeli a kiadásokat, de az előnyök ettől még jelentősek. Például nem kell saját HR-osztályt fenntartani, a kölcsönbeadónál működtetett apparátus költségei pedig megoszlanak a kölcsönbe vevők között.

A szürkefoglalkoztatás – ahogy a teljes gazdaságban – itt is megtalálható. Gyakori, hogy csak minimálbérre jelentik be a dolgozót. A szabályok szerint a kölcsönvevőnek tájékoztatnia kellene a kölcsönbeadót arról, hogy az adott munkakörben milyen alapbért keresnek nála, ez azonban egyeseket nem tart vissza a szürkezónától.

Az érem másik oldala

Természetesen itt is vannak buktatók. A legfőbb nehézséget a magas fluktuáció és a munkáltatók (kölcsönbeadó-kölcsönvevő) közötti gördülékeny együttműködés jelenti. További probléma, hogy a rövid idejű szerződéseknél nem alakul ki a cég iránti lojalitás, vagy nem mindig oldható meg, hogy évről évre ugyanazt a bevált munkavállalót kölcsönözzék.

Kilátástalanság helyett

A kölcsönzéssel nemcsak a vállalkozások járhatnak jól, hanem az álláskeresők is. Ezzel a foglalkoztatási formával ugyanis olyan évek vagy évtizedek óta kiszorult potenciális dolgozók is visszatalálhatnak a munkaerőpiacra, akik eddig a tartósan munkanélküliek vagy a feketén foglalkoztatottak táborát gyarapították. A kölcsönzéssel a pályakezdők és a kismamák nemcsak átmeneti, hanem később állandó állást is találhatnak. A vállalkozások ugyanis gyakran átveszik saját állományukba a már „kipróbált és bevált” dolgozókat.

Kiket keresnek?

Fizikai munkánál gyakori például a betanított és segédmunkások, a gépkezelők, a sofőrök, az asztalosok és például a raktárosok bérlése. Szellemi területen leginkább középszintű, adminisztratív feladatoknál jellemző a kölcsönzés, de már akadt arra is példa, hogy informatikusokat kerestek.

A törvény oldaláról

A munkaerő-kölcsönzés olyan atipikus – a „szokványostól” eltérő – munkaviszony, ahol a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között polgári jogi jogviszony áll fenn, vagyis a kölcsönbeadó a kölcsönvevővel vállalkozási szerződést köt, és a munkavállalóért ellenértéket fizet. A kölcsönbeadó cég és a munkavállaló között pedig munkaviszony jön létre – összegzi Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd.

Egyenlő bánásmód követelménye

Ennek a célja, hogy a kikölcsönzött munkavállalókat ne érje hátrány a saját dolgozókkal szemben. A Mt. szerint a kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a kölcsönvevő céggel munkaviszonyban álló dolgozókra vonatkozó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket tekintettel a várandós és szoptató nők, a fiatal munkavállalók védelmére, a munkabér összegére és védelmére, továbbá az egyéb juttatásokra és az egyenlő bánásmód követelményére is.

Többet szeretne megtudni?
A várandós és szoptató nők védelme:
Mt. 60. §, 65. § 3. bekezdés, 113. §
A fiatal munkavállalók védelme:
Mt.114. §

A munka- és foglalkoztatási feltételekre kiváló iskolapélda, hogy a kölcsönzött munkavállalóknak is biztosítani kell egyebek közt a céges tréningeken, a belső pályázatokon, a csapatépítésen és a vállalkozás rendezvényein, így például a sportnapon való részvételt.

A munkabér összegére, az egyéb juttatásokra és az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezéseket csak a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás 184. napjától kell alkalmazni. A szabály azokra vonatkozik, akik a kölcsönbeadóval határozatlan idejű munkaviszonyban állnak, és a kölcsönvevőnél történő foglalkoztatás hiányában is díjazásban részesülnek.

Szintén ebbe a csoportba tartoznak a munkaerőpiactól tartósan távollévő munkavállalók és azok is, akik a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnál, közhasznú szervezetnél, vagy nyilvántartásba vett közhasznú szervezetnél – munkaerő-kölcsönzés keretében – végeznek munkát.

Az egyenlő bánásmód követelményének megvalósítását a fenti kivételek esetében a jogalkotó bizonyos idő elteltéhez kötötte, és a 6 hónapot (184. napot) találta reálisnak. A 184. nap tehát csak a munkabér összegére, az egyéb juttatásokra és az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozik, az egyéb alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeknél már az első naptól biztosítani kell (például várandós nők felmondási tilalom alatt állnak, fiatal munkavállaló számára éjszakai munka nem rendelhető el stb.).

Munkaviszony megszüntetése

A megszüntetés módjai megegyeznek az általános szabályokkal (felmondás, azonnali hatályú felmondás vagy közös megegyezés).

A munkaviszonyt a kölcsönbeadó felmondással indoklás mellett szüntetheti meg. Korábban erre csak akkor volt lehetőség, ha a kikölcsönzés megszűnt, és az ezt követő 30 napon belül nem volt lehetőség a munkavállaló más céghez való közvetítésére. 2012 óta viszont a kölcsönbeadó működésével összefüggő ok lehet az is, ha a kikölcsönzés megszűnik (azaz nem a kölcsönzési megállapodás szűnik meg). Ekkor a kölcsönbeadó – betartva a 15 napos felmondási időt – felmondhat a munkavállalónak.

A dolgozó akkor is jogosult a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére, ha a kölcsönvevő szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Például a dolgozónak nem biztosít védőruhát.

Ha a kölcsönbeadó céget törlik a nyilvántartásból, akkor a kölcsönzéshez kapcsolódó munkaszerződések érvénytelenek.

Megosztás: