Mitől kartellgyanús | egy közbeszerzés?

A kartell célja és legtöbbször hatása a verseny mellett érvényesülőnél rosszabb üzlet a vevők számára anélkül, hogy utóbbiak bármit kapnának.

Megjelent „Kartellgyanús közbeszerzés” című tájékoztató füzet, és a hozzá kapcsolódó tananyag. Ez az ajánlatkérőket segíti a kartellek felismerésében és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatainak támogatásában, valamint a közbeszerzési eljárásoknak a kartellezés számára kedvezőtlen kialakításában. E füzettel válik teljessé a kartelljogi megfelelést segítő kiadványsorozat.

A közbeszerzési törvény szerint az ajánlatkérő kartellgyanú esetén köteles a GVH-hoz fordulni. E kötelezettség teljesítéséhez a „Kartellgyanús közbeszerzés?” Füzet nyújt gyakorlati segítséget, részletesen bemutatva a kartellgyanúra okot adó jeleket. Fontos, hogy az ajánlatkérő ne hozza az ajánlattevők tudomására gyanúját – azokét sem, akik (látszólag) nem vesznek részt a versenykorlátozó együttműködésben. Emellett az ajánlatkérők konkrét ötleteket meríthetnek, hogy közbeszerzési eljárásaikat kedvezőtlenebbé tegyék a kartellezők számára, például azáltal, hogy kerülik a lehetséges ajánlattevők számát és körét indokolatlanul korlátozó részvételi feltételek előírását.

Közbeszerzés kartellezés miatt

  1. A tájékoztató füzet a kkv ajánlattevőket támogatja a közbeszerzési kartellezés elkerülésében és a GVH-val való együttműködésben. A füzet konkrét példákkal segíti a versenykorlátozást célzó megkeresések azonosítását és az azoktól történő aktív elhatárolódást. A tananyag felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési kartellek és a korrupció gyakran összefonódik, a tisztán korrupciós esetekkel azonban nem a GVH-hoz kell fordulni. Bár a kiadványok témája a közbeszerzés, tartalmuk nagyrészt valamennyi versenyeztetésre érvényes, így azok résztvevői számára szintén hasznos. A kiadványok megjelentetése a kartellekkel kapcsolatos versenykultúra-fejlesztést szolgálja. A GVH 2015-ben indította kartell-ellenes kommunikációs kampányát „Nem marad köztetek” szlogennel, és weboldalt hozott létre az edukáció elősegítésére. E kampány részeként vezette be az újszerű kapcsolatfelvételi lehetőséget, a Kartell Chat-et.

Titkos szövetség

A verseny a vevők legjobb barátja: a versenynek kitett vállalatok igyekeznek minél jobb ajánlatokat adni, vevőiket minél jobban kiszolgálni, hogy megszerezzék és megtartsák őket. A verseny általában kedvezőbb árakhoz, nagyobb választékhoz és innovációhoz vezet, korlátozása rendkívül káros. A kartell a versenytársak jellemzően titkos szövetsége a verseny korlátozására vagy kiiktatására. Sokféle változata van; árkartellben a kartelltagok együttműködése közvetlenül áraikra vonatkozik; piacfelosztáskor elosztják egymás között a vevőket, a földrajzi területeket vagy a terméktípusokat. A kartell célja és legtöbbször hatása a verseny mellett érvényesülőnél rosszabb üzlet a vevők számára anélkül, hogy utóbbiak bármit kapnának cserébe. A kartell a legsúlyosabb versenyjogi jogsértés, és kartell ügyekben születtek a GVH által kiszabott legnagyobb bírságok.

A tananyagok felhívják a figyelmet, hogy a korrupciós esetekkel azonban nem a GVH-hoz kell fordulni. Bár a kiadványok témája a közbeszerzés, tartalmuk nagyrészt valamennyi versenyeztetésre érvényes, így azok résztvevői számára szintén hasznos. A kiadványok megjelentetése a kartellekkel kapcsolatos versenykultúra-fejlesztést szolgálja.

Megosztás: