Mennyit dolgozhatunk | a monitor előtt?

Egy egészségügyi rendelet szerint, aki képernyő előtt dolgozik, óránkét tíz perc szünetet tarthat, és munkaidejének csupán háromnegyedét töltheti a monitor előtt

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit megállapító rendeletet hatálya azokra a dolgozókra terjed ki, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ. A rendelet alapján a napi 4 óra figyelembe vétele nem jelenthet problémát például a teljes munkaidőben foglalkoztatott, a munkakörükbe tartozó feladatok jellege alapján számítógéphez kötött szakmák esetében. A szabálynak való megfelelés gondot okozhat például abban az esetben, ha a képernyő mellett más munkavégzési helyek is megjelennek (pl. a könyveléssel, bérszámfejtéssel foglalkozó alkalmazott rendszeresen megbeszéléseken vesz részt, vagy az informatika mellett a papírt is használja). Az előírás kimondja, a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.

Mennyi az annyi?

Érdemes számolni: a munkavállaló például napi 8 órás, tejes munkaidőben dolgozik. Egyfelől minden folyamatos 50 perc után „fel kell, hogy állítsák”, és a hatékony munkaszervezés keretében valamely más, nem képernyő előtti munkavégzésnek minősülő tevékenységet kell, hogy ellásson, mert a rendelet szerinti tízperces szünet nem pihenőidő. Bár kétségtelen, az egyik 50 perc utáni 10 perc elkönyvelhető a Munka Törvénykönyve alapján biztosítandó legalább 20 perces munkaközi szünet első feleként. Másfelől, ha a példabeli munkavállalónk egyenlő munkaidő-beosztás szerint dolgozik – figyelemmel az 50 perc utáni minimum 10 perces szünetekre –, egy munkanapon legfeljebb 6 óra 40 percet tölthet a monitor előtt. Így, ha a munkaadó a munkaközi szünetet szükségszerűen a munkaidő megszakításával, és a munkaidőn kívül biztosítja, 1 óra 20 percnyi, nem képernyő előtti munkavégzésnek tekintendő feladat ellátását kell még a munkavállalóra bízni, ha munkaidejét hatékonyan és jogszerűen kívánják felhasználni.

A rendelet szerint, amennyiben a képernyő előtti munkavégzés 10 perces megszakítása a munkavégzés céljára tekintettel a biztonságot veszélyezteti (pl. a biztonsági őr a képernyőn figyeli az őrzött objektumot), vagy az adott technológia miatt nem lehetséges, a munkáltató úgy szervezi meg a munkahelyen a napi munkavégzést, hogy a munkavállalót érő képernyő előtti megterhelés csökkentése érdekében a képernyős munkavégzést rendszeres időszakonként szünetekkel szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel. Összevetve a képernyő előtti munkavégzés tartamára vonatkozó általános és különös szabályt, az utóbbi esetben a munkavállaló rövidebb ideig, munkaideje 3/4-ben dolgozhat számítógép segítségével.

Megosztás: