Figyeljen | a cégből kilépő tulajdonos!

Akár súlyos anyagi veszteségeket is elszenvedhet egy cégből kilépő tulajdonos, amennyiben a létesítő okiratot nem kellően szerkesztették meg.

Cégtulajdonosoknál gyakran előfordul, hogy a korábban már leadózott jövedelmükből úgynevezett ázsiós tőkeemelést hajtanak végre a cégükben. Ilyen típusú tőkeemelésről akkor beszélünk, amikor a tulajdonos vagy tulajdonosok által teljesített vagyoni hozzájárulás egyik része a jegyzett tőkébe, a másik része pedig tőketartalékba kerül. A tőkeemelés dokumentálásának akkor lesz jelentősége, ha bármelyik tulajdonos a későbbiekben megválik a cégbeli részesedésétől.

Az SZJA törvény rendelkezései alapján ugyanis a részesedésétől megváló tag adóköteles jövedelme a részesedés átruházása során megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja a részesedés megszerzésére fordított érték és kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. A jogszabály értelmében a részesedés megszerzésére fordított értékének a részesedés átruházásáig igazoltan szolgáltatott vagyoni hozzájárulásnak a létesítő okiratban meghatározott értéke számít.

Példával szemléltetve

Az esetet konkrét példával szemléltette a Baker Tilly könyvvizsgáló cég: a társaság tulajdonosa által – a korábban már leadózott jövedelméből – vagyoni hozzájárulásként teljesített két millió forintból egy millió a jegyzett tőkébe, míg a másik egy millió forint a tőketartalékba kerül, akkor az utóbbi egy millió forintot nem lehet később a részesedés megszerzésére fordított értéknek tekinteni, amennyiben erről nincs rendelkezés a létesítő okiratban.

Adóhatóság állásfoglalása

A példánál maradva, a NAV egyik friss állásfoglalása szerint amennyiben a tag a későbbiekben három millió forint ellenében megválik a korábban megszerzett részesedésétől, akkor nem a három millió forint bevétel és a korábban általa vagyoni hozzájárulásként teljesített összesen két millió forint közötti különbözet (azaz egy millió forint), hanem két millió forint jövedelem után kell adóznia, hiszen a tőketartalékba helyezett egy millió forintot nem lehet a részesedés megszerzésére fordított értéknek tekinteni. Annak ellenére sem, hogy ezt az összeget a tulajdonos már korábban leadózott személyes jövedelméből bocsátotta a cég rendelkezésére.

Az adóhatóság állásfoglalása szerint tehát csak és kizárólag a létesítő okiratban ténylegesen feltüntetett vagyoni hozzájárulás vehető figyelembe a cégből kilépő tag adóköteles jövedelmének meghatározásakor.

Megosztás: