Javuló | befektetési környezet

Kifejezetten sokat javíthatna az ország megítélésén a kiszámíthatóbb gazdaság, ám kedvező jel a hat évre meghirdetett járulékcsökkentési program.

A Joint Venture Szövetség felmérésében egyebek közt arra volt kíváncsi, hogy miként látják a cégvezetők a befektetési környezetet, és a vállalatuk működéséhez szükséges kiszámíthatóságot és az ezzel összefüggő adópolitikai változásokat.

A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók fele gondolta csak úgy, hogy a megváltozott szabályozás következtében stagnált Magyarország befektetői megítélése, míg a többiek inkább javulásról számoltak be. Ebben a tekintetben a nagyvállalati szektor valamelyest derűlátóbb, közülük 59 százalék ítélte javulásként a helyzetet, míg a kis- és középvállalatoknak (kkv-k) csupán 45 százaléka látja így.

A válaszok alapján ebben kiemelt szerep jutott a hosszabb távú kiszámíthatóságnak. A vezetők közel 30 százaléka szerint kifejezetten sokat javíthatna az ország megítélésén a kiszámíthatóbb környezet, 40,6 százalék pedig határozottan jónak ítéli az olyan hosszú távú programokat, mint amilyen a hat évre meghirdetett járulékcsökkentésé, ugyanakkor sokan (29,6%) vannak azok, akik más területeken is hasonló lépéseket szeretnének viszontlátni.

Sok a járulék

Bőségesen van még azonban tennivaló, a már említett járulékcsökkentési program dacára a válaszadók 69,8 százaléka szerint továbbra is a munkabért terhelő járulékok jelentik az egyik legriasztóbb adóterhet, sőt az áfa mértéke világviszonylatban is kimagasló mértékű – erről a válaszadók 87,3 százaléka tett említést.

A járulékcsökkentésnél egyébként a vállalatok jelentős részénél, közel 50 százalékánál nem érzékelik az ezzel járó pozitív változásokat, ugyanakkor 40 százalékra tehető azon vállalkozások aránya, ahol határozott javulásról számolnak be. A béreknél maradva, idén a cégek 86 százaléka tervez bérfejlesztést, nagyjából fele-fele arányban oszlanak meg azok a válaszadók, ahol ennek mértéke 5 százalék feletti, illetve alatti arányban valósul meg. Kérdés azonban, mire lesz ez elég, tekintve hogy 2018 legnagyobb kihívását a kompetens munkaerő megtartásában, illetve megszerzésében látják a cégvezetők.

Hurráoptimizmus ugyan nem figyelhető meg, de a vállalkozásoknak csak elenyésző része, 4,6 százaléka ítéli rossznak saját helyzetét, illetve számít további romlásra a következő években. Sőt, a válaszadók fele határozott javulást vár, valamivel kevesebben pedig nem számítanak érdemi változásokra 2018-ban. Ez a várakozás egyébként a magyar gazdaság egészét jellemzi, nincsenek számottevő eltérések a kkv és a nagyvállalati szektor között. Mindezzel egybecseng az is, hogy alig 10 százalék tervez leépítéseket a következő évben, míg 48,4 százalék kifejezetten létszámbővítésben gondolkodik.

Érdekes módon a kihívások tekintetében nincsenek jelentős eltérések az egyes vállalati szegmensek között. A már említettek mellett a kkv és a nagyvállalati téren is általánosnak mondható az emelkedő bérelvárásoknak való megfelelés, a motiváció biztosításának problémája, a frissen munkába állók alkalmazható tudásának hiányosságai illetve az Y-generáció foglalkoztatásának sajátosságai.

Megosztás: