Hétparancsolat a tudatos vállalatvezetéshez

Csak akkor lehet egy vállalat sikeres, ha a vezető kiszámíthatóan, következetesen irányít és megfelel az elvárásoknak.

Vállalatot vezetni jól definiált irányok mentén érdemes. Ha a vezető tudja merre tart, az látszik a szervezeten, és a munkavállalók hozzáállásán. A következetes és kiszámítható menedzsment bármely vállalat életének kulcsfontosságú tényezője, amelynek számos vetülete van.

A HRportál szakértői szerint ezek együttes megléte esetén a vállalat nemcsak stabil lesz, hanem megalapozza a további növekedést, lendületben tartja a dolgozók munkakedvét és morálját, segíti az elköteleződést, és az eredmények növekedését. Az alábbi hét tényező tehát elengedhetetlen a sikerhez:

Elvárás

Ideális esetben a vezető fejében határozott elképzelés él a vállalat irányait illetően. Új termékek, több ügyfél, növekvő hatékonyság, a lista szabadon bővíthető. Ám gyakorta tapasztalhatjuk, hogy az ennek érdekében elvárt célkitűzéseket egyáltalán nem, vagy nem egyértelműen adják a munkavállalók tudtára.

Az elvárások ráadásul magyarázatot igényelnek, hiszen nem biztos, hogy ellát a munkatársak szeme oda, ahonnan a vezető nézi a dolgokat,. A (vezetői) stratégiát a jó (beosztotti) taktikai lépések támogatják. Szükség van arra, hogy a dolgozók tisztán lássák, „miért erre megyünk”, megértve hogyan szolgálja az ő és a vállalat egészének fejlődését az adott cél(ok) elérére. Sok tévhitet oszlat el, és saját munkáját könnyíti meg az a vezető, aki veszi a fáradtságot, hogy az elvárásokhoz tiszta érveket rendeljen, amelyet meg is oszt a csapatával.

Feltételrendszer

A feltételrendszerek alatt mindazon tényezőket értjük, amelyek megléte szükséges a vezetői elvárások és célkitűzések maradéktalan teljesüléséhez. Természetesen vannak olyan feltételek, amelyek már ösztönző elemként építhetők be egy adott munkakörbe, amelyek az elvárások (egy bizonyos szintű) teljesítése esetén járnak. Nagyfokú körültekintést igényel a vezetőktől a megfelelő feltételek átgondolása, amelynek bár költségvonzata mindig van, a jövőbeli eredményességet alapozzák meg. Ez mindenképp a legfontosabb befektetések egyike.

Transzparencia

A gyorsan bővülő vállalatok egyik leggyakrabban hiányzó láncszeme a vállalati munkafolyamatok és gyakorlatok dokumentálása. Leginkább a startupoknál és kis- és közepes cégeknél (kkv-k) jellemző az „így szoktuk” jellegű munkavégzés, amelynek következményei a hiányosan, nem megfelelően elvégzett feladatok, határidők csúszása, és egyéb mulasztások.

Folyamatok nélkül nincs vállalatirányítás. Ezt minden vezetőnek meg kell értenie. Ráadásul a dokumentálás sokszor csupán pár órás vagy napos munkát igényel azoktól, akik az adott tevékenységhez értenek, ám óriási hatással van annak ismerete és betartása a munkavégzés eredményességére. Folyamatok hiányában csak tevékenységeket végző emberek közösségéről beszélhetünk, márpedig a vágyott célok eléréséhez ez korántsem elég. A „mit-miért-hogyan” kérdésekre választ adó munkavégzési know-how biztonságot és stabil működési kereteket hoz a szervezet mindennapjaiba, amely a szervezettség egyik alapfeltétele.

Definició

A másik, sokszor részben, vagy akár teljesen hiányzó aspektus a szervezetben dolgozók munkakörének és felelősségi területének egyértelművé tétele. Ki-mivel foglalkozik, milyen tevékenységeket végez, mettől-meddig terjed a hatásköre és milyen céllal teszi mindezt. Ezen információk birtokában mind az egyéni munkavégzés, mind a munkatársak együttműködése gördülékennyé válik.

A tisztán meghatározott munkakörök által kialakul a „mindenki tudja a dolgát” működés, és ez megteremti a lehetőséget az elvárások megfelelő színvonalú teljesítésének, valamint segíti a vezetőt az elvégzett munka számonkérésében és értékelésében. A munkakörök átláthatóvá tétele az egyik legkedvezőbb hatású intézkedés a humán vonatkozású menedzsment eszközök között.

Következetesség

Nem könnyű a következetességet egy vállalat irányításának tekintetében meghatározni. A következetes vezetés magában foglalja mindazon magatartási formákat, amelynek segítségével a vezető biztonságot teremt, mind önmaga, mind a beosztottjai számára.
Mit is jelent tehát a szó menedzsment aspektusban? Tartani az irányt és az azt szolgáló ígéreteket. A célok és az azokat elérni kívánó (elkötelezett) munkatársak érdekében hozni döntéseket, bevezetni új intézkedéseket és betartatni a meglévőket. Akkor és azon változtatni, beavatkozni, amikor valami nem a cél elérésének irányába hat, legyen az emberi vagy egyéb szervezeti tényező. Ugyanakkor elutasítani, megváltoztatni mindent, amely az eredeti célkitűzések ellen hatnak. Nem kivételezni, nem letérni az útról, elhárítani minden akadályt.

Kiszámíthatóság

Vezetőként kiszámíthatónak lenni annyit tesz, mint a kijelölt irány tartásával összhangban cselekedni. Láttatni azt, hogy merre megy az út, és ennek megfelelő, transzparens környezetet teremteni. Hitelesnek lenni. Azt tenni, amit mondunk, és azt mondani, amiben hiszünk. Úgy cselekedni, hogy abban ne legyen helye a megalkuvásnak és bizonytalanságot előidéző helyzeteknek. „Kijelölöm és ismeretem veletek az irányt, és mindent ennek érdekében teszek. Változás esetén pedig szólok nektek.” Ez az attitűd jelenti a kiszámíthatóságot.

Visszajelzés

A vezetői visszajelzésnek számtalan formája van: érkezzen az intézményesített (például rendszeres teljesítményértékelés) vagy épp kötetlenebb (szóbeli, ad-hoc) formában, a munkavállalók időről-időre igényelni fogják a visszacsatolást munkájukkal, alkalmasságukkal és hozzáállásukkal kapcsolatban. Bár nem mindenki fogadja félelem nélkül a vezetői értékelést, feltétlenül szükség van rá.

Nagyon fontos, hogy a visszajelzés teljeskörű és minél inkább hiteles legyen. A valóságnak megfelelő, személyre szabott visszajelzést adni már-már művészet, és nagyfokú odafigyelést igényel. A csak pozitív megerősítés és állandó dícséret például éppoly félrevezető, mint az, ha a vezető kizárólag elégedetlenségének ad hangot, és csak a hibákra világít rá.

Megosztás: