Sokszínűség az irodában | Külföldi munkatársak a csapatban

Hogyan lehet elkerülni, hogy a későbbiekben problémák szülessenek az idegen nyelvű kolléga felvételéből?

Az mtd Tanácsadói Közösség fontosnak tartotta feltérképezni, hogy a szervezetek milyen indítékokból kezdenek el foglalkozni az esélyegyenlőséggel. Ez alapján a szervezetek több mint fele (54,6 százalék) úgy nyilatkozott, hogy szervezeti szinten még nem jellemző rájuk a munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése.

Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy csupán a szervezetek elenyésző része, 4 százaléka fejtette ki elutasító véleményét, miszerint a jövőben sem kíván ezzel a területtel foglalkozni. Kiderült az is, hogy a toborzás nem fontos üzleti indok a munkahelyi esélyegyenlőség fejlesztésében.

Csapatszegregáció

A külföldi kollégák a legtöbb esetben – éppen a nyelvi eltérés miatt – egy csoportba kerülnek beosztásra. Így elegendő ezen a területen kijelölni a megfelelő nyelvet is beszélő csoportvezetőt vagy biztosítani egy tolmácsot.

Ez annak veszélyét is magában hordozza, hogy kialakítunk egy csapatot a csapatban, amely elszigetelődik, amely a saját szervezeti kultúrájának megfelelően működik és nem épül be a szervezet egészébe. Ezzel együtt elveszítünk sok olyan hatást, amely lojalitást építene és elkötelezné kollégáinkat.

A nyelvi nehézségek középtávon azt a jelenséget is magukkal hozzák, hogy egyszerűsítve és a minimumra törekedve kommunikál a vezetők egy része. A jelenség általános, mivel a vezetők egy része ilyenkor önkéntelenül törekszik arra is, hogy ne legyen nagy különbség a kollégák csoportjai között. Mivel a nyelvi nehézségek miatt problémás lenne a külföldi kollégáknak szánt üzenetek hosszú, részletes és alapos változatának „elkészítése”, így egyszerűbb, ha a magyar üzeneteket is a minimál megoldás felé viszik el.

Megosztás: