Ezek a készségek | segítenek a legtöbbet a munkaerőpiacon

Egyre több vállalkozás méri fel már előzetesen a munkavállaló azon képességeit, amelyek elengedhetetlenek feladataik sikeres teljesítéséhez.

A jó munkaerő magabiztosan kommunikál, hatékonyan oldja meg a problémákat, beszél angolul, rendelkezik alapvető informatikai tudással, precíz, önállóan és csapatban egyaránt jól tud dolgozni. A munkaadók szemében a szakmai tényezők mellett ezek a legfontosabb munkavállalói készségek, amelyek rangsora szinte szektortól függetlenül azonos – derül ki az International Business School (IBS) és a Profession.hu kutatásból. A kutatás során a megkérdezetteknek 24 különböző készséget és tudást kellett rangsorolniuk, a megkívánt kvalitásokat 21 iparágra lebontva vizsgálták.

Mit várnak el a munkáltatók?

A válaszok alapján a toplistát – kissé részletesebben – szektortól függetlenül a fejlett kommunikációs készség vezeti, osztozva a dobogón a problémamegoldó készséggel és a Microsoft Office alkalmazások ismeretével. Bár az idegen nyelvek ismerete nem személyes készség, hanem megszerzett tudás, a felmérésből kiderült, hogy a munkavállalók képességként tekintenek erre is .Öt meghirdetett pozícióból négy valamilyen szintű – jellemzően közép- vagy felsőfokú – aktív angol nyelvismeretet vár a jelentkezőktől, ezzel szemben német nyelvtudásra csak a pozíciók 4,59 százalékban volt szükség. A biztos angol tudású jelölteket legnagyobb arányban az üzleti támogató központok (SSC-k) keresik, illetve szintén meghatározó ez az igény az IT és telekommunikációs pozícióknál, valamint a marketing, média és kommunikációs területen (88,19 százalék).

A kommunikációs készségek, valamint az idegen nyelv ismerete egyedül a közigazgatásban hirdetett pozíciók esetén sorolódnak hátrébb. Ezen a területen a feddhetetlenség, az integritás kerül előtérbe, és relatíve nagy hangsúlyt kap a terhelhetőség, valamint a stressztűrő képesség. Ezzel szemben a cégvezetők, menedzsment tagok esetében csak a készség-rangsor végén jelenik meg a terhelhetőség és a stressztűrő-képesség. Tőlük jellemzően a határozottságot és az önálló munkavégzésre való képességet kívánják meg.

Az üzleti támogató központok által publikált álláshirdetésekben látványosan lemarad az önállóság kívánalma az alapvető analitikus készségek és az ügyfél-orientált szemlélet javára: a jellemzően saját módszertan mentén dolgozó SSC-k elsősorban stabil angol nyelvtudást, erős szóbeli- és írásbeli kommunikációs, valamint elemzési készségeket várnak el a pályázóktól. Az ügyfél-orientált hozzáállás érdekes módon a vendéglátáshoz és idegenforgalomhoz kapcsolódó diplomát igénylő munkakörök esetében kevésbé fontos elvárás. Meglepő továbbá, hogy a tanulási hajlandóság, például a továbbképzéseken való részvétel igényének hiánya meglehetősen sok álláshirdetés esetén tetten érhető. Ez alól kivételt leginkább csak az informatikai pozíciókkal kapcsolatos toborzó propagandák jelentenek.

Összességében figyelemre méltó kép rajzolódik ki a legkeresettebb és legkevésbé hangsúlyozott készségek összehasonlításával. A hazai munkaadók láthatóan a kommunikációs, a problémamegoldási, az alapvető informatikai, a nyelvi és a csapatmunka készségeket találják meg legnehezebben a munkaerő toborzása során és egyelőre nem fókuszálnak olyan készségekre – kreativitás, stressztűrő képesség, utazási és tanulási hajlandóság –, amelyek vélhetően már az új típusú foglalkoztatási formák és vállalati kultúrák sajátjai.

Megosztás: