Kína cukorbetegség kapacitás klinikák


milyen hosszú a cukorbetegség kezelésében

Az idősödést jelzi, hogy a lakosság 14,3 százaléka 60 év fölötti és csak 16,5 százaléka 15 év alatti. A nyers születési ráta 12,1 ezrelék a nyers halálozás rátája 7,15 ezrelék.

Az infláció mértéke 2,6 százalék, a városi munkaképes korú lakosság körében a regisztrált munkanélküliség 4,1 százalék. A kórházi ágyak száma 5,57 millió 5,1 millió az általános kórházakban és a települési egészségügyi központokban.

Outpatient versus home monitored training.

Statistical Communiqué, Kína egészségügye messze elmarad a lakosság által igényelt, és a gazdasági fejlettségéhez mért szinttől. Az egészségügyi ellátás nagy főként falusi tömegek számára elérhetetlen volt, kevesek rendelkeztek biztosítással 30 százalék. Részben a biztosítási fedezet hiánya, részben pedig az egészségügyi intézmények zömében profitérdekeltségű működése következtében a betegek által az ellátás igénybevételekor térített készpénzfizetés OOP az ezredfordulóra az egészségügyi kiadások 60 százaléka fölé emelkedett.

Department of Nuclear Medicine

Az Egészségügyi Minisztérium ugyan felelős a lakosság ellátásáért, de alig van eszköze a szolgáltatók ellenőrzésére. A kórházak irányításában számos minisztérium és szervezet kap szerepet. Az erőteljesen decentralizált egészségügyi rendszerben komoly hatalmi funkciókkal rendelkező helyi kormányzatok a gazdasági fejlődés, jövedelemtermelés mellett elkötelezettek, az egészségügyben leginkább a jövedelem fogyasztóját látják.

Létrehozták a legfontosabb gyógyszerek országos listáját, amelyet az alapellátó szolgáltatóknak kötelezően és profit nélkül kell alkalmazniuk. A reform a biztosítási fedezetben és az alapellátásban hozott érzékelhető változásokat. Az egészségügy problémái közé tartozik, hogy a biztosítási fedezet mélysége gyenge.

Department of Radiology

A lakosság önrészfizetése továbbra is magas a magánkiadások különböző források szerint az összes kiadás kb. Az ellátórendszert ma is elégtelen, kína cukorbetegség kapacitás klinikák minőségű, ugyanakkor pazarló szolgáltatások, a szakképzett munkaerő hiánya és egyenlőtlen eloszlása jellemzi. A korösszetételen belül a 60 éven felüliek aránya 14,3 százalékot tett ki, ugyanakkor a 15 éven aluliaké a születési arány csökkentésére irányuló szigorú népesedéspolitikai intézkedések következtében viszonylag alacsony, 16,5 százalék volt.

Jelenleg a vezető halálokok a daganatos betegségek, a szívbetegség és a keringési problémák, így a korábban az akut problémákra és a fertőző betegségekre összpontosító egészségügyi ellátás feladata jelenleg a krónikus betegségek megelőzése és ellátása. Az egészségügyi rendszer irányítása Kínában a lakosság egészségéért az Egészségügyi Minisztérium felelős, de több más minisztérium is hatáskörrel rendelkezik az egészségbiztosítás szervezésében, a közpénzek egészségügyre fordításával, az árak és a finanszírozási módszerek meghatározásával, vagy pl.

cukorbetegség feltételei

Az egymással versengő minisztériumok kína cukorbetegség kapacitás klinikák saját bürokratikus érdekeiket követve olyan szakpolitikákat és szabályzatokat bocsátanak ki, amelyek nem követik az egészségügy alapvető céljait. Mivel a GDP növekedési üteme gyors, az egészségügyi kiadások növekedése is nagyarányú. A növekedés kezdetben főképpen a lakosság közvetlen fizetéseiből származott, az utóbbi időben azonban Kína nagymértékben növelte állami kiadásait, többnyire a társadalombiztosítási programokra való önkéntes feliratkozás támogatásával.

Mivel a kereskedelmi biztosítás piaca viszonylag alacsony, a magánkiadások nagyrészt a betegek és családjaik közvetlen kína cukorbetegség kapacitás klinikák állnak. Az egészségügyi kiadások növekedésének hátterében az egészségügyi szolgáltatók túlnyomórészt szolgáltatás szerinti finanszírozási rendszere, az intézmények profitérdekeltsége áll, mindez egyes ellátások túlzott használatához pl.

Az egészségügy finanszírozási rendszere is decentralizált. Az állami kiadásokon belül az egyharmadnyi kormányzati kiadások mellett kétharmad a tartományok hozzájárulása. A nagymértékű szakadék oka a város és a vidék között az, hogy a városokban a kiadásnövekedés jóval nagyobb arányú hasonlóan a jövedelmek emelkedéséhez.

A jövőt illetően Kína lényegesen nagyobb összegeket kíván fordítani az egészségügyre.

A tervek szerint a ráfordítások többek közt a biztosítási fedezet bővítésére, a gyógyszerár képzés átalakítására, az alapellátás fejlesztésére, a hagyományos kínai orvoslás kutatásának támogatására, a megnövekedett számú egészségügyi szakemberek képzésére, a kórházak fejlesztésére irányulnak Hvistendahl, Egészségbiztosítás Az egészségügy finanszírozásában Kína vegyes megközelítést alkalmaz.

Míg az alapellátási rendszer finanszírozása részben kormányzati forrásból történik, a többi szolgáltatás amely az ellátások 90 százalékát teszi ki magánfinanszírozáson felüli részét önkéntes és kötelező társadalombiztosítási programokon keresztül finanszírozzák. A biztosítás bővítését olyan kockázat megosztási mechanizmusok életbeléptetésével kezdték, amelyek a lakosság nagy részére kiterjednek, de a kiadásoknak csak a kis hányadát fedezik.

kezelése zsibbadás megálló cukorbetegség

Ezen intézményi alapra építve bővítették a kína cukorbetegség kapacitás klinikák és a juttatási csomagot, hogy a biztosítottak és családjaik kisebb pénzügyi nehézségek árán férhessenek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. A vidéki területeken az önkéntes szövetkezeti egészségbiztosítás jellemző CMS. Az NCMS kockázatközösség kialakítása megyei szinten történik, a 5 Tájékoztató országtanulmány — Kínai Népköztársaság biztosítási programra háztartások jelentkezhetnek.

Az URBMI program önkéntes fedezetet nyújt azon városi lakosok számára diákok, nyugdíjasok és más eltartottakakik nincsenek feliratkozva a munkahelyi biztosítási programra. A kormány által támogatott önkéntes programok Kína cukorbetegség kapacitás klinikák, URBMI alacsonyabb biztosítási díjakkal járnak és kisebb juttatási csomagot tartalmaznak, mint a városi és kormányzati dolgozóknak nyújtott kötelező és hosszabb időtartamú biztosítási program.

Az önkéntes programok igénybevételét ösztönző kormányzati támogatások az éves biztosítási díj feléig terjedhetnek a nyugati és központi régiókban, a jómódú keleti tartományokban a központi kormányzat nem nyújt támogatást.

Kontakt infó

A szülések kórházi ellátása a közvetlen kormányzati támogatásnak és az NCMS által nyújtott fedezetnek tulajdoníthatóan szinte térítésmentesen vehető igénybe. Összességében jelenleg a lakosság kb. A fenti biztosítási megoldások mellett léteznek kereskedelmi biztosítótársaságok, amelyek többnyire kiegészítő fedezetet nyújtanak jómódú emberek számára pl. Kína szeretné ösztönözni a kereskedelmi egészségbiztosítás nagyobb mértékű elterjedését, ebben játszik szerepet a Biztosítási Szabályozó Hatóság.

Egészségügyi ellátórendszer A kínai egészségügyi rendszerben jelentős szerepet játszik a hagyományos orvoslás TCMamelyet a lakosság túlnyomó többsége vesz igénybe egészségügyi panaszainak kezelésére.

icd 10 type 1 diabetes with complications

Ez a rendszer a piacgazdaságra történő átmenet után felbomlott, az ellátás új szervezetének kialakítása vált szükségessé. Az egészségügyi intézmények szervezete — bár más szereplőkkel — de ma is a vidéki vagy a városi kormányzati struktúrákat követi. A vidéki területek főbb intézményei, az alsóbb szintektől a legfelsőbb szintekig, a falusi rendelők, a települési közösségi egészségügyi központok, a megyei kórházak és a gyermekgondozó állomások.