Záródnak | a kiskapuk!

Tovább szűkültek az adófizetés elől eltűnni vágyó cégek lehetőségei az adótartozásra vonatkozó kezességvállalás és tartozásátvállalás szabályainak szigorításával.

A törvényalkotó és az adóhatóság tovább igyekszik szűkíteni azokat a lehetőségeket, melyeknek köszönhetően az adótartozást felhalmozó cégtulajdonosok részesedésük átruházásával kibújhatnak a felelősség alól. Ezért ismét módosultak az adótartozások behajtására vonatkozó jogszabályi rendelkezések – áll a MAZARS adótanácsadó cég elemzésében.

A hazai jogrendszer ismeri a kezességvállalás és tartozásátvállalás intézményét, amely az adótartozások tekintetében is működik. Az elmúlt évtizedekben azonban számtalan visszaélésre adtak lehetőséget ezek a jogintézmények, súlyosan károsítva nem csupán az államkincstárat, de a jogkövető cégek adómorálját is.

Adótartozások behajtása

Az ősszel hatályba lépett szigorítások célja, hogy a „kreatív” adóeltüntető gyakorlatot visszaszorítsa és elérje az adótartozások behajtását. A törvénymódosítás szerint, ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a kezességet vállaló és az adótartozást átvállaló személy. Helytállási kötelezettsége annak áll fenn, akinek a meg nem fizetett adóért való kezességét törvény írja elő, továbbá aki ezt szerződésben vállalta.

A kezességvállalás azt jelenti, hogy a kezes kötelezettséget vállal az adóhatósággal szemben, hogyha az adós nem teljesít, maga fog helyette fizetni. A kezesség akár több, fennálló vagy jövőbeli, meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható.

Tartozás átvállalása

A tartozásátvállalás esetében az adós és az adóhatóság megállapodik egy harmadik személlyel abban, hogy ő vállalja át az adós fizetési kötelezettségét. Ebben a konstrukcióban az adóhatóság a tartozás megfizetését kizárólag az átvállalótól követelheti. Mivel új adós lép be a jogviszonyba, ezért mindkét jogügylethez szükséges a jogosult beleegyezése, az ügylet az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

Ezzel megakadályozható az az elmúlt évtizedekben gyakran látott forgatókönyv is, hogy fizetésképtelen kezes vagy átvállaló, például egy nincstelen hajléktalan lépjen az adós helyébe és így váljon behajthatatlanná az adósság.

Az új rendelkezéseket 2016. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, de csak akkor, ha a részesedés átruházása is ezen időpont után történt.

Menekülési útvonal

A jogalkotó menekülési utat is biztosít, hiszen lehetőséget ad arra, hogy mentesüljön a felelősség alól, aki a részesedés átruházását megelőzően minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy ne legyen kifizetetlen adótartozás.

Ennek érdekében intézkedett a legfőbb szerv összehívásáról, ahol döntés született a kötelező átalakulásról vagy a jogutód nélküli megszűnésről. További kimentési ok, ha a jogi személy az adótartozást menthető okból nem tudta megfizetni a részesedés átruházásáig.

Megosztás: