Székhelyszolgáltatók figyelem! | Szigorúbb szabályok a cégtemetők ellen

Szeptember 29-ig minden vállalkozásnak be kell jelentenie, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe. Ha a bejelentés nem történik meg, számos szankció várhat a vállalkozásokra.

A bejelentést a cégbejegyzésre kötelezett adózóknak a 17T201T nevű nyomtatványon, míg az egyéni vállalkozóknak a 17T101E nyomtatványon kell megtenni és eljuttatni a már említett hatóságoknak az ügyfélkapun keresztül. Amennyiben a fenti határideig nem történik meg, a Nemzeti Adó és Vámhivatal bírságot szabhat ki, így már kockázatos adózókká válhatnak.

A bejelentésnél feltüntetendő adat a székhelyszolgáltató elnevezése, székhelye, adószáma, a jogviszony keletkezése és – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontja. Újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül, újonnan alakult egyéni vállalkozóknak a bejelentkezéssel egyidejűleg kell bejelentkezni. Már létező vállalkozás esetében a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül meg kell tenni a bejelentést.

A székhelyszolgáltatások igénybevételének legnagyobb motivációja jellemzően a helyi iparűzési adó alóli mentesség, ami ugyan nem jár a székhelyszolgáltatáshoz, de a szolgáltatók – a jobb értékesíthetőség érdekében – előszeretettel választanak maguknak olyan szolgáltatási helyet, ahol a helyi önkormányzat nem vet ki iparűzési adót – derül ki az Írisz Office könyvelőiroda tanulmányából.

Szabad vállalkozói zóna

Sok vállalkozás azért viszi a székhelyét székhelyszolgáltatóhoz, mert a vállalkozásának nincs saját ingatlana, és el szeretné kerülni azt, hogy az adóhatóság az ügyvezető saját lakásában tartson adóellenőrzést. Vannak olyan külföldi vállalkozók, akiknek eleve nincs más lehetőségük, mint székhelyszolgáltatóhoz fordulni, mert túl keveset vannak Magyarországon ahhoz, hogy a mindennapi ügyintézést határidőben intézni tudják.

A székhelyszolgáltatások sok esetben az országban megtalálható konvergencia régiókban létesülnek, ami nagyon fontos azoknak a cégvezetőknek, akik ki szeretnék használni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek Közép-Magyarországon nem elérhetőek, vagy egyszerűen a magasabb támogatási intenzitás miatt célszerű a vidéki székhely vagy telephely. A konvergencia régiók adózási szempontból előnyösebben megkülönböztetett fajtája a szabad vállalkozási zóna.

Konvergencia régiók

Azok a régiók, ahol az egy főre jutó GDP kevesebb az EU-25 átlagának 75%–ánál. Ezek a régiók az Európai Unió regionális politikájának 1. fő célkitűzése („A legelmaradottabb régiók támogatása és fejlesztése”) alá tartoznak. A Közép-magyarországi régió kivételével Magyarország összes régiója e kategóriába tartozik.

Spórolás

Vannak, akik egyszerűen spórolni szeretnének, és ezért veszik igénybe a szolgáltatást egy ingatlan bérlete helyett, vagy azért választanak egy vidéki szolgáltatót, ami önmagában jellemzően alacsonyabb árakat jelent, mint a budapesti szolgáltatási helyszín. Végül, de nem utolsó sorban, ha a székhelyszolgáltató a jobbak közé tartozik, akkor nemcsak a posta átvételét tudja biztosítani, hanem megfelelő helyszínt is egy üzleti megbeszéléshez, taggyűléshez vagy reprezentációhoz.

Ki minősül székhelyszolgáltatónak?

Az a személy, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.

Cégtemetők megszüntetése

Sok esetben cégtemető minősítést kap egy helyrajzi szám (jellemzően ott, ahol székhelyszolgáltatók működnek). Ennek oka az, hogy a székhelyszolgáltatók anyagi megfontolásból jellemzően bárkivel szerződést kötnek, nem vizsgálva azt, hogy a vállalkozás életképes-e, vagy csak azért települt oda, hogy a cégvezető(k), tulajdonos(ok) ezt követően magára hagyják a cégüket és illegalitásba vonuljanak. Ebben az esetben jellemzően a NAV csak a székhelyszolgáltatóig jut, a céget már nem leli. Sajnos az is szinte általános, hogy a székhelyszolgáltató nem vizsgálja annak feltételeit, hogy a szolgáltatást igénybe vevő megfelel-e a székhelyszolgáltatás feltételeinek. Sőt, ha egy cégminősítő (például az Opten) rossz értékelést ad egy helyrajzi számnak, úgy ebben az esetben a bankok is korlátozni fogják a vállalkozás hitelezését.

Megosztás: