„Ez kinek | a feladata?”

Ha nincs tisztázva a munkakör, elvárás se lehet – figyelmeztet egy 20 főt foglalkoztató cég vezetője.

Az – általában a munkaszerződés mellékletét képző – munkaköri leírás mindkét fél számára egyfajta biztosítékot jelent, ennek ellenére számos kis- és középvállalatnál nem jellemző a munkakör részletezése. Sok helyen a szóbeli meghatározást alkalmazzák, ez esetben persze nagyfokú bizalom és rugalmasság szükséges. És ha nem jól körülhatárolható a feladat, gyakran hangzik el a „nem az én dolgom” mondat. Általánosítani a szempontokat nem egyszerű, ugyanis ahány cég és munkakör, annyi szokás. Az sem mindegy, hogy verseny-, vagy közszféráról van szó, ez utóbbi vállalatainál, hivatalainál szigorúbbak a követelmények.

Mit mond a törvény?

A Munka Törvénykönyve nem írja elő, hogy munkaköri leírás készítése kötelező lenne. Azt viszont igen, hogy feladatairól a munkáltató alkalmazottját a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni. A munkaköri leírást a munkáltató egyoldalúan adja ki. Annak tartalmát tehát – a munkakör keretei között – egyoldalúan bármikor módosíthatja is, de a munkavállalónak aláírásával el kell fogadnia. A munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek. Ez a dokumentum csak keret jelleggel rögzíti az ellátandó feladatokat. Nem más, mint ezek részletes kifejtése, egy lista arról, hogy milyen teendő tartozik az adott munkakörhöz. A munkavállaló csak olyan munkák elvégzésére utasítható, amelyek e feladatcsoportba tartoznak. A munkaköri leírásnak tartalmaznia kell a munkát betöltő nevét, a munkakör megnevezését (azonosnak kell lennie a munkaszerződésben használt megnevezéssel), a közvetlen felettest, a közvetlen beosztottakat, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeket.

Segíti vagy nehezíti a munkát?

5 fő alatti cégeknél nincs igazán értelme a munkaköri leírásnak, hiszen a feladatok elosztása egyszerűbb és könnyebbé teszi a munkát. A már idézett cégvezető szerint kell egy bizonyos cégméret ahhoz, hogy hasznos legyen és ne akadályozzon a munkaköri leírás. Fontos érv a megléte mellett, hogy reklamáció esetén a dokumentum védelmet jelent munkáltatónak és alkalmazottnak egyaránt. Abban ugyanis rögzítették, hogy eredetileg ki, mit vállalt.

A multiknál például kötelező a munkaköri leírás a munkaszerződéshez mellékelve. Szabvány alapján készül egységesen, függetlenül attól, hogy mennyire felelősségteljes beosztásban dolgozik a tulajdonosa. Mindenki megkapja, amikor munkába áll, illetve újat kap, ha változik a munkaköre. Egyebek között tartalmazza a munkavállaló feladatait, a felelősségét, illetve hogy mivel mérik azok teljesülését.

Betartják?

Kérdés, hogy a munkakör nagyon részletes leírása mennyire teszi adott esetben gépiessé a munkát, vagy szükség esetén átjárhatóvá a feladatköröket. Mivel nem törvényi előírás, így erre sincsenek egységes szabályok, nem teljesítése esetén pedig a szankciók tekintetében megint az „ahány cég, annyi szokás” elve érvényesül.

Megosztás: