Elektronikus|perek

Érdemes tudni, hogy júliustól a cégeknek elektronikusan kell kezdeményezniük a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát.

Ennek oka, hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint ezekben a perekben kötelező az elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek számára a határozatot hozó szervezettel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A keresetlevelet és mellékleteit elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, amely öt napon belül felterjeszti a másodfokú határozatot hozó szervhez, az pedig – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha ez a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljárt közigazgatási szervezet három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró szervnek, amely nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz. Amennyiben a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

A NAV által meghozott közigazgatási döntésekkel szemben a navkper elnevezésű űrlapon kezdeményezhető közigazgatási per, amelyet az általános nyomtatványkitöltő programmal lehet kitölteni. Az űrlapon rögzíteni lehet a keresetet vagy önálló elektronikus dokumentumként is csatolható, a mellékleteket digitalizált formában kell csatolni. A nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető.

Megosztás: