Virágzik | a faktorálás

A cégek hitelállománya csökken, ennek ellenére három éve virágzik a faktorálás. Miért növekszik ennyire ez a piac?


Mi az a faktorálás?

A faktoring (vagy faktorálás) alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből. A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve elveszíti az adóssal szemben fennálló hitelezői jogait, amelyek a faktorálóra szállnak át (beleértve a jelzálogjogait is). Két alaptípusa a lejárt követelések vásárlása illetve a még le nem járt követelések vásárlása. A faktoring alkalmazhatóságára jelentős hatással van egy-egy ország gazdasági szerkezete, a kis- és középvállalatok GDP-ben képviselt súlya, és a gazdasági és pénzügyi kultúrában kialakult tradíciók. (forrás: wikipédia)

Tavaly megugrott a magyar faktoring piac növekedése, ami az idei évet is figyelembe véve immár harmadik éve tart – közölte a Magyar Faktoring Szövetség. A 2014. évi 14 százalékos növekedést követően, 2015-ben már 31 százalékos, az idén az első félévében 39 százalékos forgalom növekedési rekordot regisztrált a szervezet a tagvállalatok által közölt adatok alapján.

A forgalom növekedése a finanszírozás mértékét is jelentősen megnövelte, amely 2015 végén meghaladta a 140 milliárd forintot. Ez különösen azért is jelentős, mert eközben a vállalati hitelállomány teljes volumene 6,5 százalékkal csökkent. A megvásárolt követelések közel egyharmadát visszkereset nélkül finanszírozták a faktorálók, ilyenkor ők vállalják a vevői nemfizetésből eredő kockázatot, azaz teljes körű védelmet nyújtanak ügyfeleiknek.

Ágazati megoszlás

A faktoring legelőször a nagy kiskereskedelmi láncokba beszállító vállalkozások esetében vált népszerűvé. Ma is a kereskedelemi követelések faktorálása adja a forgalom 41 százalékát. E részesedés 2015-ben még nőtt is 2014-hez képest. Az ipari termelők, gyártók követelései a teljes faktoring forgalom 29 százalékát teszik ki, néhány évvel ezelőtt, még ez az ágazat jelentette a legnagyobb ügyfélkört a faktorok számára. A szolgáltató cégek a faktoring forgalom 17 százalélkát reprezentálják. Az ország adottságai miatt a mezőgazdasági termékek értékesítése jelentősebb szerepet is kaphat a faktoring területén. A mezőgazdasági vállalkozások faktorált követelései azonban csak a teljes forgalom 7 százalékát képviselik. Ezen belül is inkább a mezőgazdasági támogatások adósságainak felvásárlása jellemző mintsem a mezőgazdasági termékek értékesítése során keletkező követelések finanszírozása.

A szabályozás

A faktoring termékek árazásában bekövetkezett kiegyenlítődést jól mutatja, hogy a kormányzati hitelprogramokban (Exim hitelek és Növekedési Hitelprogram, azaz az NHP) helyett kapott a faktoring is. Az NHP programban a kihelyezett állomány 2-3 százaléka került folyósításra – hitelekkel azonos – maximálisan 2 százalékos teljes költség felszámítása mellett. A szerény mértékű kihelyezés alapvetően azzal magyarázható, hogy az értékesítésre mindössze 3-4 hónap maradt, amely nem volt elégséges az állományok felfuttatására. A programba bekerül vállalkozások azonban még további 3 évig jogosultak a kedvező kondíciók igénybe vételére.

Megosztás: