Világszerte csökkennek | az adózási terhek

A legnagyobb mértékben a munkát terhelő adók területén történtek változások, könnyítések – állapítja meg a PwC globális felmérése.

Ahogy a vállalkozások és a hatóságok körében egyre jobban elterjed a technológiai megoldások adózással kapcsolatos alkalmazása, ezzel egyenes arányban csökken és egyszerűsödik évről évre a vállalkozásokra rótt teher – derült ki a Világbank és a PwC Paying Taxes 2018 című tanulmányából.

Kevesebb munkával jár az adóbevallás

Mindez számokban kifejezve: az adójogszabályoknak való megfeleléshez szükséges idő 5 órával, 240 órára, az adófizetések száma pedig eggyel, 24-re csökkent.
A munkát és a nyereséget terhelő adókkal kapcsolatos kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges idő a tavalyi évhez képest 2 órával csökkent (a nyereséget terhelő adók esetében 61, a munkát terhelő adók esetében pedig 87 órára).

A kutatás kezdete óta a legnagyobb mértékben a munkát terhelő adókkal kapcsolatos megfelelési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő apadt. A változás főként az elektronikus bevallási és fizetési rendszerek, a fejlettebb adózási és könyvviteli programok, és az előre kitöltött adóbevallások elterjedésének köszönhető.

Maradtak bonyolult eljárások

A társaságiadó-bevallás önellenőrzése 81 országban adóellenőrzést von maga után.
A vállalkozások számára az bevallást követő eljárások jelentik a legnagyobb kihívást és veszik igénybe a legtöbb időt. Ezeket az eljárásokat a tanulmány már második éve vizsgálja. A hosszadalmas eljárások egyes társaságok esetében a cash flow és az adminisztráció akár több mint egy éves késését is előidézhetik.
Az áfarendszerrel rendelkező országok közül az esettanulmányban elemzett társaságnak 51 országban nincs lehetősége az áfa visszaigénylésére, vagyis számos országban még jelentős fejlődés érhető el az adóbevallások benyújtását követő eljárások terén.

Csökkenő tendencia az adó mértékében is

Az adóterhek 52 országban növekedtek, míg 36 országban csökkentek. 2004 óta először növekedett az egyéb, nem a nyereséget és a munkát terhelő adókra vonatkozó teljes adómérték. Az egyéb adók közé tartoznak a vagyonadók, az útadók, a környezetvédelmi termékdíjak, a kommunális adók, a vagyonátruházási illetékek, valamint az egyéb kisebb adók.

A valós idejű adatok lehetőséget adnak az adóhatóságok számára, hogy a tranzakciókat közel valós időben ellenőrizzék, ahelyett, hogy az éves bevallások vizsgálatára hagyatkoznának.

„A technológia adózással kapcsolatos adminisztratív terheket és költségeket csökkentő hatása az idei felmérés eredményei alapján csaknem egyetemleges. Mindez különösen az eljárások egyszerűsödése és az időtakarékos ügyintézés terén jelent hatalmas előnyt jelenthet a cégeknek. Felmerülnek azonban adatintegritással és -biztonsággal kapcsolatos aggályok, továbbá kérdéses az is, hogy a vállalkozások hogyan képesek megfelelni egyre szélesebb körű adatszolgáltatási kötelezettségeiknek” – derül ki a jelentésből.

Megosztás: