Disszertáció kezelés diabete., Utasítás a stop cystitis kutyák számára


Tézis Dr. Lenkey Zsófia Doktori Iskola vezetője: Prof. Kovács L. Gábor Programvezető: Dr. Szokodi István Témavezetők: Prof.

Utasítás a stop cystitis kutyák számára

Cziráki Attila, Dr. Az artériás érfali merevséget leíró paraméterek aorta pulzushullám terjedési sebesség PWVao, aorta augmentációs index AIXao az érelmeszesedés során fellépő strukturális és funkcionális érfali változások detektálásán keresztül adnak képet a szív-érrendszeri kockázatról.

Az artériás stiffness paraméterek végzetes kimenetelű stroke-ra, össz-és CV mortalitásra, fatális és nem-fatális kimenetelű acut coronaria syndromára vonatkozó független prediktív értékét már korábban bizonyították hypertoniás, diabeteses, végstádiumú veseelégtelen, valamint idős betegeknél éppúgy, mint az átlagpopuláció egyéneinél.

Ennek ellenére, ezen paraméterek meghatározása máig nem vált a hatékony népkezelési módszerek a cukorbetegséghez klinikai rutin vizsgálatok disszertáció kezelés diabete. A regionális, aorta stiffness paraméterek vizsgálata mellett egyidejűleg lehetséges a lokális, arteria carotison detektálható stiffness értékek mérése.

  • Cukor cukorbetegség diagnosztikai kezelés megelőzése
  • Krónikus cystitis disszertáció cystitisének kezelése
  • Értekezések – Állatorvostudományi Egyetem
  • Он быстро мгновение в не обычный.
  • Megvédett értekezések | SZIE
  • Gyógyszeres kezelés és diéta cukorbetegség
  • ARTÉRIÁS STIFFNESS PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA OSCILLOMETRIÁS ESZKÖZ SEGÍTSÉGÉVEL - PDF Free Download

Az arteria carotison mérhető érfali merevség jelentőségét az adja, hogy ezen éren különösen gyakori az atherosclerosis, különösen disszertáció kezelés diabete. CAD szenvedő pácienseknél.

A 2-es típusú diabetes mellitus T2DM szintén nagy cardiovascularis kockázatot jelent, így az artériás stiffness paraméterek vizsgálata T2DM-ben épp úgy fontos része a rizikóbecslésnek, mint CAD-ben. CÉLKITŰZÉSEK Célul tűztük ki, hogy igazoljuk, az Arteriograph ARG által mért artériás stiffness paraméterek megbízhatóan jelzik a szubklinikus érkárosodást Az Arteriograph invazív validációja Célunk volt az Arteriograph által mért haemodinamikai paraméterek systolés vérnyomás SBP, augmentatios index AIX, pulzushullám terjedési sebesség PWV invazív validációja elektív coronarographián átesett betegek esetében Az aortán gennyes seb cukorbetegség kezelésének arteria carotison mért stiffness cukorbetegség kezelés makk összehasonlítása igazolt koszorúér-betegeknél Célkitűzés: két non-invazív disszertáció kezelés diabete.

segítségével a regionális aorta érfali merevséget jelzővalamint a lokális, arteria carotison mérhető artériás stiffness paraméterek összehasonlítása igazolt koszorúér-betegeknél. A lokális érfali merevséget leíró paraméterek vizsgálata carotis color Doppler echo-tracking rendszer segítségével történt Aloka SSD, Tokyo, Japanmíg a regionális stiffness értékek meghatározását ezzel egyidőben oscillometriás eszközzel végeztük Arteriograph, TensioMed, Budapest, Hungary Artériás stiffness paraméterek vizsgálata Arteriograph segítségével koszorúér-betegeknél és diabetes mellitusban Célkitűzés: artériás stiffness paraméterek PWVao, AIXao vizsgálata Arteriograph segítségével két nagy CV rizikóval rendelkező csoportban, igazolt koszorúérbetegeknél, valamint diabetes mellitusban.

Célul tűztük ki továbbá e két 2 3 betegcsoportban a PWVao és AIXao értékekre vonatkozó specificitás és sensitivitás meghatározását, valamint cut-off értékek definiálását. A további két tanulmány elkészültekor összesen koszorúér- es típusú diabetes mellitusban szenvedő beteget, valamint egészséges, panasz-és tünetmentes, gyógyszeres kezelésben nem részesülő, 40 és 84 év közötti személyt vizsgáltunk.

A vizsgálati protokollt a helyi Etikai Bizottság hagyta jóvá. A betegek aláírásukkal járultak hozzá a vizsgálatban való részvételhez. A koszorúér-betegség diagnózisát elektív coronarographia szolgáltatta Integris, Philips. Három független invazív kardiológus végezte az angiographiás felvételek értékelését, akik nem ismerték az artériás stiffness paraméterek mérésekor kapott eredményeket.

Igazolt coronaria-betegeink a vonatkozó szakmai ajánlásoknak megfelelő gyógyszeres kezelésben részesültek angiotenzin konvertáló enzim inhibitor ACEI, angiotensin receptor blokkoló ARB, statin, aspirin, béta-blokkoló BB. A diabetes mellitus diagnózisát az disszertáció kezelés diabete.

hemoglobin A1C 6. Az életkorban és nemben illesztett, gyógyszert nem szedő, tünetmentes kontroll személyek kiválasztása korábbi adatbázisunkból történt. A korai és késői systolés nyomáshullámok detektálására standard 5 French pigtail katétert használtunk. A katéter aortagyöktől a bifurcatio aortae-ig történő visszahúzása közben EKG-kapuzás mellett mértük a pulzushullám utazási idejét. E két pont között határoztuk meg a pulzushullám tranzit idejét Statisztikai analízis Az invazív és non-invazív vizsgálatok disszertáció kezelés diabete.

statisztikai adatait szemlélteti az 1. A vizsgálatban részt vevő betegek klinikai jellemzői. Linearis regressio módszerével vizsgáltuk a két metodika közötti kapcsolatot.

Az invazív módon mért intraaortikus, valamint az Arteriograph által az arteria brachialison mért augmentatios index összehasonlítása. A vizsgálatban résztvevő 55 beteg esetében invazív úton mért SBPao átlag értéke Az invazív módon mért, illetve Arteriograph által meghatározott centralis 7ifurcat vérnyomás. B Bland-Altman plot az átlag értékek, valamint az átlagok különbségének bemutatására.

C A centralis systoles vérnyomások átlag értékeinek abszolút különbsége.

disszertáció kezelés diabete. a piócák kezelése cukorbetegség alatt

British Hypertension Society B szintű kritérium. SBP: systolés vérnyomás Az invazív módon az aortagyök és 7ifurcation aortae között, valamint az ARG által mért pulzushullám terjedési sebesség összehasonlítása Az invazív úton mért 9. A Bland-Altman statisztika szerint az átlagok különbségének Az invazív módon intraaortikus katéterrel az aortagyök és bifurcatio aorta között meghatározott és Arteriograph segítségével oscillometriás módszerrel mért pulzushullám terjedési sebesség.

A Az invazív manuálisan és automata módszerrel és non-invazív módon meghatározott aorta PWV közötti összefüggés. B Bland-Altman statisztika.

Krónikus cystitis disszertáció cystitisének kezelése Utasítás a stop cystitis kutyák számára a cystitis akut tünetei után a subfebrilis hőmérséklet gyakran nem igényel további gyógyszert, de sürgős orvosi segítséget igényel; 38 ° C-nál magasabb cystitis hőmérséklete okozza az orvos sürgős látogatását.

PWV: pulzushullám terjedési sebesség 4. Eredményeink alapján lehetséges a centrális aorta AIX meghatározása a mindennapi klinikai gyakorlatban is, bonyolult matematikai modellek alkalmazása nélkül generalizált transzfer funkció GTF. A Bland-Altman statisztika szerint az SBPao esetében is észlelt erős korreláció ellenére a 2SD tartomány viszonylag nagy tartományt ölel fel, ±17 Hgmm.

Eredményeink alapján azonban az Arteriograph pontossága a vérnyomás mérés tekintetében eléri a British Hypertension Society B fokozatát, amely megfelelő a klinikai gyakorlat számára.

A tudományos diákkör

Az oscillometriás elven működő ARG pontosabban méri a centralis systolés vérnyomást, mint az applanációs tonometria, melynek magyarázata a két metodika közötti különbségben keresendő. Applanációs tonometria során az arteria radialisra kézzel egy nyomásérzékelőt helyeznek, amellyel az artériát kissé összenyomják, azaz applanálják, amivel azonban életbe lép a Bernoulli-törvény. Az Arteriograph segítségével történő mérés folyamán alkalmazott suprasystolés vérnyomás miatt az arteria brachialis occlusioja valósul meg stop-flow conditionígy a kapott pulzusnyomás görbét nem befolyásolja a Bernoulli-hatás.

Vizsgálatunk fontos eredménye az Arteriograph segítségével mért, valamint invazív módon meghatározott aorta PWV között észlelt erős korreláció, mely összefüggés még jelentősebb, mint a korábban az oscillometriás módszert az applanációs tonometriával SphygmoCor illetve piezoelektromos disszertáció kezelés diabete. Complior összehasonlító tanulmányok eredményei. Az ok, ami miatt az invazív és Arteriograph által mért PWVao közötti korreláció erősebb, mint a korábban az oscillometriás módszer által meghatározott PWVao és carotis-femoralis PWV c-f PWV közötti összefüggés az, hogy a suprasystolés nyomás által létrehozott arteria brachialis occlusio során ábrázolódó két systolés hullámcsúcs közötti időkülönbség a korai és visszaverődött pulzushullám detektálása közt eltelt időt reprezentálja, következésképp a mérést kizárólag az aorta fal 8 9 tulajdonságai befolyásolják.

A c-f PWV meghatározása esetén a kapott eredményt nagy mértékben befolyásolja az egyéb artériák, az arteria carotis, arteria iliaca és femoralis érfali merevsége. Weber és munkatársai hasonlították össze az invazív úton mért aorta PWV-t a SphygmoCorral meghatározott c-f PWV-vel, viszont a mérések különböző időpontban történtek. Egy másik tanulmány igazolt coronaria-betegeknél és kontroll személyeknél szimultán vizsgálta invazív módon a PWV és Disszertáció kezelés diabete.

segítségével a carotis-femoralis pulzushullám terjedési sebességet. Az disszertáció kezelés diabete. adatot figyelembe véve a korrelációs koefficiens értéke 0.

Logika, érvek és bizonyítékok befecskendezése a pánikkeltés helyett

Eredményeik alapján a szerzők azt a következést vonták le, hogy az invazív módon meghatározott aorta PWV és c-f PWV egymással nem helyettesíthető. A vizsgálatunkban az invazív mérési módszer és az ARG által meghatározott PWVao közötti elhanyagolható különbség miatt lehetőség van arra, hogy vizsgáljuk az aortába lökött vérvolumen által keltett nyomáshullám visszaverődésének helyét. Az aortagyökben és a bifurcatio aortae magasságában elhelyezett egy-egy katéter segítségével módunkban állt EKG-kapuzás mellett ugyanazon szívciklusban regisztrálni.

Mindezek alapján úgy gondoljuk, a a visszaverődés helye nagy disszertáció kezelés diabete. a bifurcatio aortae területe. Módszerek Betegek igazolt koszorúér-beteg átlag életkor: 62±10 év éséletkorban és nemben illesztett egészséges kontroll személy bevonásával végeztük vizsgálatainkat.

A vizsgálatok szimultán az arteria carotison végzett echo-tracking disszertáció kezelés diabete. Aloka SSD, Tokyo, Japán és az oscillometriás eszköz Arteriograph, TensioMed, Budapest segítségével történtek Carotis stiffness echo-tracking A 7.

Krónikus cystitis disszertáció cystitisének kezelése

A a cukorbetegség megállítja a kezelést felkarra rögzített mandzsettával manuálisan határoztuk meg az echo-tracking méréssel párhuzamosan. A rendszer a systolés és diastolés vérnyomás alapján kalkulálta az ér minimális és maximális tágulását.

A software az artéria ugyanazon pontján négy szívciklus alatt átlagolja az egyes pulzusnyomás görbéket. Méréseinket a lokális PWVcar és AIXcar meghatározására a jobb oldali arteria carotis communison végeztük, 2 cm-rel a bifurcatio alatt.

disszertáció kezelés diabete. diabetes laurel allergia kezelése

Vizsgálatunkban disszertáció kezelés diabete. olyan, legalább 1. A Score során kapott értékeket korreláltattuk a lokális és regionális artériás stiffness paraméterekkel Statisztikai analízis Az eredményeket átlag ± szórás formájában tüntettük fel. Regressziós analízist használtunk a lokális és regionális artériás stiffness paraméterek közötti kapcsolat vizsgálatára, Spearman-féle korrelációs koefficiens jelzi a két változó közötti kapcsolatot.

A CAD és kontroll csoport stiffness értékeinek összehasonlítása kétmintás t-próba segítségével történt. Koszorúér-betegeink és a vizsgálatban résztvevő egészséges kontroll személyek klinikai jellemzői. Az adatok átlag ± SD formájában vannak feltüntetve.

A szakdolgozat bemutatása - záróvizsga by Dorottya Németh

Koszorúérbetegeinknél az egészséges kontroll személyekkel összehasonlítva disszertáció kezelés diabete. magasabb PWVcar 7. B Az echo-tracking vizsgálattal meghatározott lokális carotis augmentatios index koszorúér-betegek és egészséges kontroll személyek esetén.

B Az Arteriograph segítségével meghatározott regionalis aorta és e-tracking módszerrel mért lokális carotis augmentatios index közötti összefüggés igazolt coronaria-betegek esetében. A SYNTAX Score meghatározása során kapott értékek nem mutattak összefüggést sem a regionális, sem a finomított szénhidrát stiffness paraméterekkel Megbeszélés Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy koszorúér-betegek esetében mind az Arteriograph segítségével meghatározott regionális, mind az e-trackinggel mért lokális stiffness paraméterek szignifikánsan magasabbak az életkorban és nemben illesztett, egészséges kontroll személyekhez képest.

Eredményeink arra utalnak, hogy a PWVao és PWVcar is fontos információt hordoz a károsodott artériás funkcióról ischaemiás szívbetegségben. Vizsgálatunk másik fontos eredménye a két különböző non-invazív módszer között észlelt erős pozitív korreláció. A centrális AIX független prediktora a mortalitásnak hypertoniában, végstádiumú veseelégtelenségben és percutan coronaria intervention átesett betegek esetében.

Secondary Menu

A carotis intima-media vastagság és pulzushullám terjedési sebesség közötti kapcsolatot szintén többféle beteganyagon tanulmányozták már korábban. Bár a lokális és regionális stiffness paraméterek között szignifikáns korreláció igazolódott, ezek a disszertáció kezelés diabete.

egymással nem helyettesíthetők. Ennek egyik oka az aorta és arteria carotis közötti morfológiai különbség, másrészről pedig az eddigi irodalmi adatok azt igazolják, a kemény végpontok tekintetében csak az aorta PWVnek van prediktív szerepe. Eredményeinkből arra következtetünk, hogy bár az emelkedett stiffness értékek jelzik a károsodott artériás funkciót a CAD-csoportban, azonban a koszorúér-hálózatban megfigyelhető szűkület mértékéről nem adnak képet.

Mindazonáltal, az artériás érfali merevség mértéke az endothelium kóros működését jelzi, így nehezen következtethetünk belőle a coronaria-betegség súlyosságára.

Módszerek Betegek Vizsgálatunkba koszorúér-beteget éves; átlag életkor: 61±9 év és életkorban és nemben illesztett, vérnyomás és szívfrekvencia tekintetében is egyező értékekkel bíró tünetmentes, egészséges kontroll személyt vontunk be. Többszörös regressziós analízissel vizsgáltuk az artériás stiffness paraméterek, klinikai jellemzők és a gyógyszeres kezelés közötti összefüggést.

A szakdolgozat bemutatása - záróvizsga by Dorottya Németh

A pulzushullám terjedési sebességre és augmentatios indexre vonatkozó diszkriminációs képességet a CAD és diabeteses betegcsoportban a görbe alatti terület ROC meghatározásával kalkuláltuk.

A vizsgálatban részt vevő egészséges kontroll személyek, koszorúér-betegek és 2-es típusú diabetes mellitus miatt kezelt páciensek klinikai jellemzői.

disszertáció kezelés diabete. cukorbeteg étel házhozszállítás

Az adatok átlag ± szórás, vagy medián formában vannak feltüntetve. A szignifikancia szintek a kontroll csoporttal való összehasonlítás eredményét tükrözik. A T2DM csoportban a PWVao szignifikánsan emelkedettebb volt az egészséges személyek eredményeihez képest, míg az AIXao értékek tekintetében nem volt jelentős különbség.

Artériás stiffness paraméterek a kontroll, koszorúér-beteg és diabeteses betegcsoportban. Az adatok átlag ± szórás formában vannak feltüntetve.

Értekezések

A korrelációs koefficiens r és a szignifikancia értéke csak a szignifikáns mértéket elérő esetekben van feltüntetve. A PWVao és AIXao értékekre vonatkoztatott ROC-görbe a koszorúér-beteg és az életkorban, nemben, vérnyomás-értékekben és szívfrekvencia tekintetében illesztett kontroll csoport vizsgálatakor, valamint a diabeteses és egészséges kontroll csoport összehasonlításakor Megbeszélés Vizsgálatunkban igazoltuk, hogy koszorúér-betegségben szevedő betegeknél jelentősen magasabb az aorta pulzushullám terjedési sebesség és augmentatios index az életkorban és nemben illesztett, vérnyomás és szívfrekvencia tekintetében is egyező értékekkel bíró kontroll személyekhez képest, mely jelzi a coronariabetegségben megfigyelhető károsodott artériás funkciót.

Weber és mtsai hasonlóan erős összefüggést találtak az AIXao emelkedett volta és a coronarographiával kimutatható CAD disszertáció kezelés diabete. A coronaria atherosclerosis és PWVao közötti kapcsolatot Kullo munkacsoportja vizsgálta a coronaria CT során meghatározott calcium score és a c-f PWV segítségével a saját beteganyagunkéhoz hasonló átlag életkorú betegpopuláción.

disszertáció kezelés diabete. cukorbetegek vércukorszintje

Vizsgálatunk másik fontos eredménye, hogy kimutattuk, 2-es típusú diabetes mellitusban a Diabetesz jelentese hasonlóan emelkedett, mint a koszorúér-betegségben szenvedő betegeknél, míg diabeteses betegeinknél az AIXao szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a CAD csoportban.

Az egyes betegcsoportok életkor, nem, vérnyomás és szívfrekvencia alapján történő illesztése következtében ezen faktorok artériás stiffnesst befolyásoló hatása kiküszöbölhető. Figyelembe véve, hogy az emelkedett PWVao a magasabb cardiovascularis rizikó jele, a diabeteses csoportban megfigyelhető kóros aorta pulzushullám terjedési sebesség utalhat arra, hogy a T2DM már önmagában is oly mértékű szív-érrendszeri kockázatot jelent, mint az ischaemiás szívbetegség.

A CAD-csoporttal összehasonlítva a diabeteses betegeknél megfigyelhető alacsonyabb AIXao legfőbb oka a cukorbetegeknél gyakran megfigyelhető hyperinzulinaemia által okozott sympatikus tónusfokozódás.

Az ROC analízis alapján koszorúér-betegeink esetén Az Arteriograph invazív validációja A módszerek, melyeket eddig használtak az artériás érfali merevséget leíró paraméterek meghatározására, bonyolultságuk folytán nem váltak a mindennapos klinikai gyakorlat részévé.

Az Arteriograph viszont gyakorlatilag egy vérnyomásmérés ideje alatt és annak egyszerűségével ad képet az artériás stiffnessről. Vizsgálataink során kimutattuk, az oscillometriás módszer az applanációs tonometria feletti hatékonysággal méri a centralis systolés vérnyomást. Fontos eredményünk, hogy az Arteriograph által meghatározott aorta pulzushullám terjedési sebesség gyakorlatilag megegyezik az invazív úton mért PWVao-gel. A két módszer közötti nagymértékű egyezés következtében lehetőségünk van arra, hogy becsüljük disszertáció kezelés diabete.

pulzushullám visszaverődési helyét is, mely kutatásaink alapján nagy valószínűséggel a bifurcatio aortae területén van Az aortán disszertáció kezelés diabete. arteria carotison mért stiffness paraméterek összehasonlítása igazolt koszorúér-betegeknél Igazoltuk, hogy egészséges kontroll személyekkel összehasonlítva koszorúérbetegeknél mind az Arteriograph segítségével meghatározott regionalis, mind az echo-tracking módszerrel mért lokális artériás stiffness paraméterek kórosan emelkedettek.

Kimutattuk, hogy szignifikáns pozitív korreláció áll fenn az arteria brachialison és arteria carotison mért, érfali merevséget leíró adatok között. Az echo-tracking segítségével pedig a carotis IMT során meghatározott pusztán strukturális információn túl az ér funkcionális állapotáról disszertáció kezelés diabete. képet kapunk. Nem találtunk összefüggést a stiffness paraméterek és a coronaria SYNTAX Score értékei között, mely azt sugallja, a PWV és AIX emelkedett volta nem jelzi a coronaria-betegség súlyosságát Artériás stiffness paraméterek vizsgálata Arteriograph segítségével koszorúér-betegeknél és diabetes mellitusban Az irodalmi adatokkal egyezően, a CAD csoportban szignifikánsan magasabb PWVao és AIXao értékeket mértünk az életkorban és nemben illesztett, vérnyomás és szívfrekvencia tekintetében is egyező egészséges kontroll személyekkel összehasonlítva.

Fontos eredményünk, hogy diabeteses betegeinknél a CADcsoportban mérthez képest hasonlóan emelkedett aorta pulzushullám terjedési sebességet detektáltunk, mely jelzi az erre a betegcsoportra is jellemző magasabb disszertáció kezelés diabete.

disszertáció kezelés diabete. legfrissebb hírek a típusú diabétesz kezelésére 2

rizikót. A ROC analízis alapján megállapított aorta pulzushullám terjedési sebességre vonatkozó KONKLÚZIÓ Vizsgálataink során igazoltuk, hogy cukorbetegség kezelésére első típus Arteriograph által non-invazív módon meghatározott paraméterek augmentatios index, pulzushullám terjedési sebesség, centralis systolés vérnyomás jól közelítik az invazív módszerrel mért értekeket, a PWVao pedig jó egyezést mutat a valódi, katéteres úton az aortában mérhető pulzushullám terjedési sebességgel.

Szignifikáns korrelációt találtunk az Arteriograph segítségével meghatározott regionális és az echo-tracking módszerével számított lokális stiffness paraméterek között. Bemutattuk, hogy 2-es típusú diabetes mellitusban az aorta pulzushullám terjedési sebesség hasonló mértékben emelkedett, mint igazolt koszorúér-betegeknél, mely jelzi az előbbi betegcsoportnál is megfigyelhető magasabb cardiovascularis rizikót és korai érfali károsodást.

Jelen tanulmányunkban ugyanakkor azt láttuk, hogy az AIXao szerepe 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegeknél nem jelentős.

Választható kurzusok

Eredményeink alapján úgy gondoljuk, hogy az artériás funkció és artériás stiffness paraméterek mérésének egyértelműen van létjogosultsága a mindennapi klinikai gyakorlatban igazolt koszorúér-betegeknél és 2-es típusú diabetes mellitus miatt kezelt pácienseknél éppúgy, mint tünetmentes egyének ischaemiás szívbetegség irányába történő szűrővizsgálata során. Validáltuk az Arteriographot, mely oscillometriás elv alapján, non-invazív módon végzi az artériás stiffness paraméterek meghatározását.

Nagy létszámú beteganyagon igazoltuk, hogy az Arteriograph által noninvazív módon mért stiffness paraméterek jól közelítik az invazív úton, szívkatéterezés során meghatározott értékeket. Bemutattuk, hogy az oscillometriás elv alapján mért aorta pulzushullám terjedési sebesség jól egyezik az invazív módon rögzített PWVao-val. Szoros összefüggést találtunk az Arteriograph által meghatározott regionalis és az echo-tracking módszerrel detektált lokális stiffness paraméterek között.

disszertáció kezelés diabete. szabványok kezelésére cukorbetegség inzulinfüggő

Vizsgálataink alapján nincs szignifikáns korreláció a stiffness paraméterek és a SYNTAX Score között, mely alapján arra következtethetünk, hogy az érfali merevséget leíró értékek nem adnak információt a koszorúerekben kialakult érfali károsodás mértékéről és kiterjedéséről.

Arteriograph segítségével igazoltuk, hogy mind koszorúér-betegségben, mind diabetes mellitusban jelentősen emelkedett a pulzushullám terjedési sebesség. Comparison disszertáció kezelés diabete.

arterial stiffness parameters in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus using Arteriograph. Physiol Res. Gaszner, Zs.

Lenkey, M. Illyés, Zs. Sárszegi, I. Horváth, B. Disszertáció kezelés diabete., F. Molnar, A. Comparison of aortic and carotid arterial stiffness parameters in patients with verified coronary artery disease. Clin Cardiol.

  1. Journal of obesity and diabetes impact factor
  2. Nem-insulin-dependens cukorbetegség jelentése
  3. Мы ищем в три.

J Hypertens. The effect of physical exercise on arterial stiffness parameters in young sportsmen. Validation of the Arteriograph working principle: questions still remain. IF: Horvath, Ivan G. Trachet et al. Low platelet disaggregation predicts poor response to mg clopidogrel in patients with elevated platelet reactivity. Az aszimmetrikus dimetil-arginin ADMA változása koronáriabetegekben revaszkularizáció során.