Diabetes mellitus lada type


Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika, Kútvölgyi út 4. Telefon: 2 2 Összefoglalás Definíciószerűen a 35 éves, vagy idősebb korban kezdődő, kezdetben legalább fél évig inzulinkezelésre nem szoruló, szigetsejt specifikus autoantitest pozitív cukorbetegséget sorolják a lassan kialakuló felnőttkori autoimmun diabetes kórformába.

nonachar cukorbetegség tünetei és kezelése egy veszélyes betegség

Az immungenetikai analízis és az inzulinszekréció progresszív csökkenése alapján a szerzők állást foglalnak amellett, hogy ez a cukorbetegség forma az autoimmun eredetű 1-es típusú diabetes klinikai spektrumának a része.

Az elkülönítés klinikai jelentősége, hogy e betegek viszonylag gyorsan szorulnak inzulinkezelésre, sőt a kórisme felállításakor valószínűleg érdemes az inzulinkezelést elkezdeni, s nem kísérletezni a peroralis vércukorcsökkentő kezeléssel.

Ismétlődő hivatkozások

Tudományos jelentősége a differenciálásnak, hogy a klinikai diagnózis alapján alkotott 2-es típusú cukorbeteg-csoportot szennyezi a lassú kialakulású autoimmun diabetes és befolyásolhatja a genetikai- és intervenciós tanulmányok eredményeit. Kulcsszavak: 1-es típusú diabetes mellitus, 2-es típusú diabetes mellitus, látens felnőttkori autoimmun diabetes mellitus, LADA Latent autoimmune diabetes in adults LADA Summary According to the definition latent autoimmune diabetes in adults can be diagnosed if the desease starts at 35 years of age or later, no need for insulin in a time frame at least six months, and islet specific autoantibodies ICA, GADA are present in the patient trofikus fekélyek cukorbeteg étkezés kezelés serum.

Based on the immunogenetic studies and the progressive loss of insulin secretion the authors suggest that LADA belongs to the clinical spectrum of type 1 diabetes mellitus of autoimmune origin. The differentiation between type 2 diabetes and LADA is important.

Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinika panczelp yahoo. Az iparilag fejlett országokban már most is az egészségügyi költségvetés egyik legnagyobb terhe, a fejlődő országokban pedig a cukorbetegség előfordulásának robbanásszerű növekedése várható.

Partly because of the early insulin dependency of these patients. And also from a scientific point of view, as a group of type 2 diabetic patients diagnosed only by clinical criteria is polluted by diabetes diabetes mellitus lada type of autoimmune origin and the results of the genetic or intervention studies can be influenced by this fact.

Key words: type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, latent auoimmune diabetes in adults, LADA 3 3 Bevezetés. A diabetes szindróma heterogenitását az es éve közepére sikerült bizonyítani.

a diabetes mellitus kezelése alternatív módszerekkel

Akkor vált világossá, hogy a cukorbetegségnek legalább két típusa van: az autoimmun eredetű bétasejt-pusztulás által okozott 1-es típusú diabetes, valamint az inzulinrezisztenciával és bétasejt-funkciózavarral jellemezhető 2-es típusú cukorbetegség.

A különbségtételt a széleskörűen elvégezhetővé vált szérum inzulin- majd C-peptid meghatározás, illetve immungenetikai vizsgálatok szigetsejt elleni autoantitestek, HLA tipizálás tették lehetővé. Rheumatoid arthritisben szenvedő probanddal és 1-es típusú diabeteses elsőfokú rokonnal rendelkező családok immungenetikai elemzése során is találtunk olyan cukorbeteg családtagokat, akik klinikailag 2-es típusúnak feleltek meg, de autoantitest pozitívak és 1-es típusú cukorbetegségre hajlamosító HLA típusúak voltak.

Download kB Preview Abstract Celiac disease--in its typical form--is a chronic immune-mediated enteropathy with typical clinical symptoms that develops against gliadin content of cereal grains, and is often associated with other autoimmune diseases. In cases of atypical manifestation classic symptoms may be absent or mild, and extra-intestinal symptoms or associated syndromes dominate clinical picture. The authors present a longitudinal follow-up of such a case. A years old woman was diagnosed with epilepsy at the age of 19, and with progressive limb ataxia at the age of 36, which was initially thought to be caused by cerebellar atrophy, later probably by stiff person syndrome.

A nemzetközi irodalomban az első közlemény a látens 1-es típusú diabetes -ről ban Groop, Bottazzo és Doniach nevéhez fűződik 4. Magunk ban az Orvosi Hetilapban számoltunk be hasonló esetről a közlemény 8-as számú betege és úgy foglaltunk állást, hogy a kórkép az 1-es típusú cukorbetegség klinikai spektrumának részét képezi 5.

What Is LADA and How Should We Treat It?

A LADA latent autoimmun diabetes in adults nevet Zimmet és Tuomi 6 vezette be a kórkép jelölésére: definíciószerűen a 35 éves, vagy idősebb korban kialakuló, legalább fél évig inzulinkezelésre nem szoruló, szigetsejt elleni autoantitest pozitív cukorbetegek tartoznak ebbe a csoportba.

A továbbiakban polémia alakult ki, hogy a LADA esetében különálló klinikai entitásról van-e szó, vagy csak az autoimmun 1-es típusú cukorbetegségnek egy sajátos klinikai megjelenési formájáról?

Legutóbb ban Gale szerkesztőségi közleménye és ugyanazon számban Groop és munkatársainak kommentárja foglalkozott a kérdéssel 8,9. Jelen áttekintésben sorra vesszük a definíció egyes elemeit, az immungenetikai hátteret, valamint saját vizsgálataink alapján a magyar populációban nyert adatokat 5,8,9,10,11, A klinikai kép Az életkori határ meghatározása nehéz és mindenképpen mesterséges.

Pharmacological Management of Rare Diabetic Forms (LADA, MODY etc.)

A legnagyobb probléma, hogy itt csak a diagnózis felállításának ideje a biztos és nem a diabetes kezdetének 4 4 ideje. Az irodalomban jelenleg a korhatárt 30 évre csökkentették.

Magunk a 35 éves és ennél idősebb korban kórismézett betegeket vontuk be vizsgálatainkba. Hasonlóan mesterséges a definíció második pontja, a féléves időszak, amely alatt nincs szükség inzulinkezelésre.

A tételhez tartozó fájlok

Ha a klinikus gondol a LADA-ra és a féléves határidőn belül végeztet antitest vizsgálatot és pozitivitása esetén elkezdi az inzulinkezelést, akkor is kicsúszunk diabetes mellitus lada type definíció által megszabott határidőből.

A definíció harmadik pontja a legobjektívebb. Jelenleg a klasszikus, indirekt immunfluorescens módszerrel történő ICA meghatározás jelentősége csökkent és a GADA tesztet radioimmun módszerrel meghatározva javasolják. A klinikánkon gondozott és a cukorbetegség tipizálására diabetes mellitus lada type küldött diabeteses populációra alapozva elemeztük a LADA csoport klinikai, immungenetikai és az inzulinszekrécióra vonatkozó jellemzőit, összehasonlítva a klasszikus, gyors progressziójú felnőttkorban kezdődő 1-es típusú, és 2-es típusú cukorbetegséggel.

cukorbetegség béta sejtek

A klinikánkra autoantitest vizsgálatra küldött gyermekkori 1-es típusú cukorbetegekből származó szérummintákban talált autoantitest profilt is felhasználhattuk az összehasonlításban.

Az eredményeinket hazai és nemzetközi lapban is közöltük 5, 10, 11, A saját vizsgálatok ismertetése.

A vizsgált csoportok életkora a betegség típusának megfelelő volt, a nemi megoszlás a csoportokban hasonlónak bizonyult 1. Értékeltük 1. Genetikai összehasonlítás céljából HLA tipizálást végeztünk 3. Háromféle szigetsejt specifikus autoantitestet határoztunk meg 2.

new diabetes mellitus research

A cukorbetegség tartama alapján módunk volt keresztmetszeti vizsgálatunkban is az éhgyomri C-peptid szint időbeli alakulásának az elemzésére az egyes betegségtípusokban 1.

LADA-ban a hypertonia előfordulása ritkábbnak bizonyult, mint 2-es típusú diabetesben.

Kapcsolódó tételek

A metabolikus szindróma említett összetevőiben a LADA és 1-es típusú diabetes között nem volt lényeges különbség. Az 1-es típusú diabetes mellitusra nagykockázatú HLA geno- és haplotípusok között a LADA és a felnőttkori klasszikus, gyors progressziójú 1-es típusú diabetes között nem találtunk lényeges különbséget.

A betegség 5 5 felfedezésekor a LADA és a gyors progressziójú felnőttkori 1-es típusú diabetes között az éhgyomri szérum C-peptid szint között nem találtunk lényeges különbséget. Az utóbbi csoportban azonban tíz éven túli betegségtartam után lényegesen alacsonyabb lesz a C-peptid koncentráció, az előbbihez képest. Az éhgyomri C-peptid szint minden betegségtartamcsoportban az autoimmun diabetes formákban alacsonyabbnak bizonyult, mint 2-es típusú cukorbetegségben.

Hivatkozások évente

Mindezek alapján úgy foglaltunk állást, akár ban, hogy a LADA az diabetes mellitus lada type típusú diabetes mellitus lassú progressziójú formája. Felmerül a kérdés, hogy mi állhat a kisebb intenzitású autoimmun gyulladásos folyamat ezt jelezheti a lassú éhomi C-peptid csökkenés mellett az autoantitest repertoár szűkebb volta hátterében? Ennek megválaszolására a LADA és a gyors progressziójú felnőttkori 1-es típusú diabeteses csoportban vizsgáltuk a TNF-alfa promoter polimorfizmust.

Azt találtuk, hogy LADA-ban szignifikánsan ritkábban fordultak elő a TNF2 változat hordozói, mint a gyors progressziójú felnőttkori 1-es típusban Ez tehát egy lehetséges, örökletesen meghatározott részmechanizmus, amely az elindult autoimmun folyamatban annak intenzitását befolyásolhatja.