Diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur


diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur aminosav kezelés cukorbetegség

Látták: Átírás 1 Egészségtudományi Közlemények, 1. Az inzulin pontos dózisát azonban a szervezet folyamatosan változó metabolikus aktivitása miatt nehéz meghatározni, így inzulin terápiában részesülő betegek sem mentesülnek a vércukor koncentráció ingadozásainak káros következményeitől: retinopátia, nefropátia.

Ezért a béta sejtek regenerálása lenne a legkedvezőbb terápiás cél. Az utóbbi évtized kutatásai felfedték, hogy a hasnyálmirigyben még 1-es típusú diabétesz esetén is maradnak reziduális béta sejtek, amelyek számottevően csökkentik a diabéteszes komplikációk súlyosságát.

diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur cukorbetegség kezelésére fejlesztés

Állatkísérletes modellekből kiderült, hogy a hasnyálmirigy jelentős regeneratív kapacitással rendelekzik, melyet trofikus faktorok; glukagon szerű peptid, sziget neogenezis asszociált peptid is erősítenek. Jelen tanulmány áttekinti a hasnyálmirigy béta sejt regeneráció területén végzett kutatásokat, valamint a béta sejttömeg megőrzését, regenerálódását célzó terápiák klinikai próbáit.

Kulcsszavak: 1-es típusú diabétesz, 2-es típusú diabétesz, glukagon szerű peptid, sziget neogenezis asszociált peptid, béta sejt regenerálás Bevezetés Az 1-es és 2-es típusú diabétesz progresszív kórfolyamat, melynek során a hasnyálmirigy endokrin szigeteinek béta sejtpopulációja fokozatosan elpusztul.

Az 1-es és 2-es típusú diabéteszben a béta sejtek nagyrészt apoptózissal pusztulnak el [1,2,3]. Az 1-es típusú diabéteszben az apoptózist autoimmun gyulladásos folyamatok okozzák [1,2,3]. A 2-es típusú diabéteszben az apoptózist kiváltó ágensek között szabad zsírsavak, bétaamiloid peptid, reaktív oxigén gyökök, endoplazmatikus retikulum károsodása, gyulladásos citokinek, IL-1β, szerepe merült föl [4,5,6,7,8,9,10].

Azonban az inzulin terápia sem jelenthet teljes megoldást a diabétesz terápiájában, mivel az inzulin dózisának a szervezet aktuális metabolikus igényeihez történő illesztése szinte lehetetlen feladat, amelynek ingadozó vércukorszint az eredménye. Ennek rövid és hosszú távú komplikációi a hipoglikémiás és hiperglikémiás periódusok váltakozása, retinopátia, nefropátia.

A cukorbetegség elvette a lábát

Az inzulin kezelés új alternatívája lehet az inzulin termelés helyreállítása a béta sejt populáció regenerálásával, amely őssejt, vagy szigetsejt beültetéssel illetve endogén bétasejt regenerációval lehetséges. Az utóbbi időben egyre több kísérleti adat és megfigyelés bizonyítja, hogy a hasnyálmirigy számottevő regenerációs képességgel rendelkezik.

Az elpusztult béta sejteket újak pótolhatják [11]. A terhesség, vagy elhízás okozta megváltozott metabolikus igényekhez, a hasnyálmirigy a béta sejt populáció növelésével reagál. Kísérletes modellekben a hasnyálmirigy részleges kémiai vagy műtéti elpusztításával diabéteszessé tett állatok a szigetsejtek regeneratív folyamatok eredményeként meggyógyulnak, inzulin függetlenné válnak. A preklinikai és klinikai fázisban járó új terápiás stratégiák a hasnyálmirigy regenerációs képességét próbálják kihasználni.

diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur bükki füvesember cukorbetegség

Fontos terápiás cél a reziduális béta sejtek pusztulásának megakadályozása is. A béta sejtek megújulása proliferációval Jelenleg élénk vita tárgya az új béta sejtek keletkezésének forrása, amelyben béta sejt proliferációt, ductális progenitor sejtekből történő neogenezist és az alfa sejtekből történő transzdifferenciációt egyaránt valószínűsítenek.

A magzati illetve csecsemőkori béta sejttömeg gyarapodáshoz valószínűleg mindhárom mechanizmus hozzájárul [12]. Részleges pancreatektomia, inkretin hormon analógokkal történő kezelés Exendin-4 béta sejt replikációt vált ki a hasnyálmirigyben, melyet bázisanalóg BrDU jelöléssel detektáltak [13].

diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur a megjelenése diabétesz megelőzésére kezelésére

A sejtosztódásért felelős gének, ciklinek, ciklin dependens kinázok gátlása vagy kiütése az egészségesnél kisebb béta sejt populációt és csökkent regenerációs képességet eredményeznek [14,15,16]. A béta sejtek alapszintű osztódó képessége az öregedéssel drasztikusan lassul, azonban a hasnyálmirigy részleges elpusztítását követő regeneratív folyamatokban még felnőtt korban is szerepet játszik a sejtosutódás[17]. Megfigyelték, hogy a regenerálódó hasnyálmirigy ductus sejtjeinek egy része az endokrin differenciációra jellemző neurogenin-3 Ngn3 fehérjét expresszálnak.

A cukorbetegség elvette a lábát

Ngn3 gént overexpresszáló ductalis sejtek szigetsejtekké képesek differenciálódni Ngn3 deficiens egerekben [19]. Egyes tanulmányok szerint a béta sejt regerációban az exocrin állományban jelen lévő progenitor sejtek is részt vehetnek.

Baeyens és munkatársai felnőtt patkány hasnyálmirigy acinus sejtjeinek primer tenyészetét epidermális növekedési faktorral EGFvalamint diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur gátló faktorral LIF kezelték.

REGENERÁLÓDÓ BÉTA SEJTEK, REMÉNYSUGÁR AZ 1-ES ÉS 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN SZENVEDŐK SZÁMÁRA

A kezelt tenyészetekben egy idő után inzulintermelő sejteket mutattak ki, amelyeket kémiai úton diabéteszessé tett egerekbe ültetettek. Az egerek a beültetést követően normoglikémiásokká váltak, amely annak a lehetőségét mutatja, hogy a hasnyálmirigy exocrin sejtjei bizonyos körülmények között funkcionáló béta sejtekké differenciálódhatnak [20].

Béta sejtek megújulásának lehetősége az alfa sejtek transzdifferenciációjával Thorel és munkatársai szövet specifikus nyomkövetéses módszer segítségével megfigyelték, hogy az újonnan kialakult béta sejtek alfa sejt prekurzorokból is létrejöhet [21]. Chung és munkatársai alfa sejtek közvetlen béta sejtté történő konverzióját mutatták ki, melyhez nem szükséges osztódás [22].

Trofikus peptidek szerepe a béta sejt regenerációs folyamataiban: a sziget neogenezissel asszociált fehérje INGAP és a glukagonszerű peptid GLP A hasnyálmirigy regenerációs folyamatokban szerepet játszó endogén trofikus hatású peptidek felfedezéséhez a ductus celofánnal történő elkötésén alapuló kísérletes modellek alkalmazása járult hozzá.

Az elkötés utáni spontán regenerációs folyamatokban, fokozott szigetsejt osztódást figyeltek meg, főleg a ductusok körüli régiókban [23].

Terozano és munkatársai regenerálódó és kontroll hasnyálmirigyből származó mrns minták kvantitatív összehasonlító mrns analízisével kimutatták, hogy a ductus progenitorok osztódásával egy addig nem azonosított gén aktivációja jár együtt.

diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur bmj best practice type 2 diabetes

A sziget neogenezishez kapcsolt peptid INGAP génjét Rafaeloff és munatársai klónozták és meghatározták bázissorrendjét [25]. Az INGAP overexpressziója transzgenikus egerekben gyorsítja a glükóz indukált inzulin felszabadulást, és késlelteti a streptozotocin indukált diabétesz kialakulását. A szövettani elemzés kimutatta, hogy az INGAP kezelt állatokban szignifikánsan több és nagyobb endokrin sziget alakult ki, a hasnyálmirigy Ngn-3, és PDX mrns tartalma is nagyobb volt a kezeletlen állatokéhoz képest [28].

Az inkretin hormonok közismert hatása, hogy fokozzák az étkezés utáni inzulin felszabadulást.

diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur kezelése cukorbetegség seed

Orálisan adott glükóz hatására a béta sejtek több inzulint szabadítanak fel, mint ugyanolyan mennyiségű intravénásan beadott glükóz hatására Közülük a legtöbbet tanulmányozott a glukagon szerű peptid GLP-1melyet a vékonybél L sejtjei diabetes diagnosztika és kezelés er. peters-harminc r. matur. A GLP-1 inzulinotróp hatásában számos jelátviteli útvonal szerepet játszik, ezekről az elmúlt években számos tanulmányt publikáltak [29,30,31,32,33,34,35].

A hormon inzulinotrop hatása mellett igen jelentős a regenerációs folyamatokban való szerepe.