Lényeges lenne a vezetői együttműködés

Amennyiben a felsővezetők hajlandók lennének egymással rendszeresen kooperálni, a vállalat akár tíz százalékos növekedést is elérhetne.

Olyan együttműködésre képes vezetőkre van szükség, akik az összetett problémákat összehangolt csapatként, szakterületeken átívelő megoldásokkal képesek kiküszöbölni. A Deloitte felmérése eredményének alapján azok a vállalatok, ahol a felsővezetők rendszeresen együttműködnek, egyharmaddal nagyobb eséllyel érhetnek el 10 százalékos növekedést, mint az elkülönülten dolgozó vezetőkkel rendelkező társaságok. Annak ellenére, hogy ez a vállalat növekedésében kulcsfontosságú szerepet játszik, a megkérdezettek 73 százaléka szerint saját vezetőik rendszeresen nem működnek együtt egymással.

Túl a falakon

A felmérés arra is felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozások tekintsenek túl az irodáik falain, és vegyék figyelembe a társadalom egészében elfoglalt helyüket. Az, hogy egy üzleti vállalkozás mennyire lesz képes felsővezetését úgy átszervezni, hogy társadalomközpontúbb szervezetet hozzon létre, meghatározó annak szempontjából, hogy az adott cég mennyire lesz vonzó a megfelelő képességekkel rendelkező munkaerő számára, lojális ügyfélkört képes-e kiépíteni, illetve hosszútávon fenntartható módon növekedni.

Az átláthatóságra törekvés és a fogyasztói tudatosság növekedése következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a társaságokra, hogy vállalják fel a változások katalizálásának a szerepét. A megkérdezettek 77 százaléka szerint a már említett társadalomtudatosság fontos része kell, hogy legyen egy vállalat identitásának.

Fiatalok felelőssége

Az Y generáció elvárásait vizsgálva a Deloitte is megerősítette, hogy a fiatalok jelentős kritériumokat támasztanak a vállalatokkal szemben a társadalmi felelősségvállalás és a közösségek fejlődéséhez való hozzájárulás terén, mivel 76 százalékuk szerint a vállalatok nagyban hozzájárulhatnak a társadalom pozitív irányú fejlődéséhez.
A vállalatok pénzügyi teljesítménye és a társadalomban betöltött szerepük közötti egyre tisztábban kirajzolódó kapcsolat ellenére a megkérdezett fiatalok csupán 18 százaléka szerint foglal el a társadalomtudatosság fontos helyet a vállalati stratégiákban. A válaszadók vállalatainak 34 százaléka nem rendelkezik ilyen célú programokkal, vagy azok finanszírozása nem megfelelő, 22 százalékuknál pedig egyáltalán nem is fordítanak figyelmet erre az ügyre.

Problémamegoldások

A vezetők növekedésre számítanak az összetett problémamegoldást (63 százalék), a kognitív képességeket (55 százalék) és a szociális készségeket (52 százalék) igénylő beosztások számában. A felmérés eredményei alapján elmondható, hogy az automatizáció is velünk marad a következő időszakban is, fokozódó mértékben, gyorsasággal és minőségben.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan új munkakörök is kialakulnak, amelyek szolgáltatás-orientáltabbak, összetettebbek, kognitív és humán készségeket jobban igénylőek lesznek. Csak azok a vállalatok maradnak versenyképesek, amelyek felsővezetése figyelmet fordít a munkavégzés módjának átalakítására és e készségek eredményesebb kihasználására. Azaz az együttműködésre, az egymással való jobb kommunikációra.

Megosztás: