Az Y generáció | motiválása

Nem egyszerű a harmincas és húszas éveikben járó dolgozókat irányítani, a sikeres motiváció gátja lehet, ha nincs megfelelő bérezés.

Generációs különbségek minden munkahelyen előfordultak a dolgozók között, ez nem a 21. század új keletű problémája. Azonban soha nem volt ilyen mély szakadék az egy munkahelyen dolgozó aktív generációk között. A változás oka egyszerű: az ipari társadalmat fokozatosan felváltotta az információs társadalom, majd a tudásalapú társadalom, amely teljesen átírja az emberek közötti kommunikáció rendjét. A veterán generáció lassan teljesen kivonul.

Út a Baby Boomtól az Y-ig

A Baby Boom generáció (1946 – 1964) a demográfiai robbanás gyermekei, a szüleiktől az különbözteti meg őket, hogy új utakra, tudásra, információra, cselekvésre vágynak, karriert építenek. Fegyelem, tisztelet és kitartás jellemzi őket, és alázattal végzik munkájukat a szó legpozitívabb értelmében.

Az X generáció (1965- 1979) tagjai már kétjövedelmű családokba születtek, ahol a válás is megszokott jelenség volt. A nők tömegesen csatlakoztak a munkaerő-piaci folyamatokba, sok gyerek nem is látta a szüleit, mert azok mindketten dolgoztak.

Az Y generáció (1980 – 1994) a fiatal generáció, akik Magyarországon még a szocializmusban születtek, de már a fejlődő demokráciában nőttek fel. Nyitottak az újdonságokra, befogadóak, gyorsan sajátítják el a technológiai újdonságokat. Agilisak, célratörők, korlátlan munkakedv, horribilis fizetési elvárások jellemző rájuk.

A Z generáció (1995 – 2009) a világ első globális nemzedéke, a globális falu első gyermekei, ugyanazon a zenén, ételen, mozifilmen, és divatirányzaton nőnek föl, a legkisebb létszámú, a legoktatottabb. Az éterben élik világukat. Azt, hogy hogyan viselkedik majd a Z generáció a munkahelyeken, csak prognosztizálni lehet.

Az Y szempontok

A magyar társadalom aktív munkaerő-piaci generációja leginkább már az Y. Láthatjuk, hogy jelentős különbségek találhatók az eltérő generációk között, éppen ezért értékeik is eltérőek, amelyekre az ösztönzésüknél és motiválásuknál is tekintettel kell lennünk. Az Y generációnál a sikeres motiváció gátja lehet, ha nincs megfelelő bérezés.

Fontos és egyre fontosabb számukra a munkáltatói márka és ezzel összefüggésben az, hogy mennyire büszkék arra, hogy az adott cégnél dolgoznak. Fontos a kellemes környezet és a fejlődés, a karrier lehetősége és az, hogy a munkájuk élményt okozzon számukra. Ha ezeket megkapják, akkor van esély arra, hogy hosszabb időt eltöltsenek egy-egy munkahelyen.

Az Y generáció körében végzett Y HORIZONT kutatásból kiderül, hogy a generáció számára kiemelten fontos azonban maga a munkahely. Ebben a kutatásban a munkahelyválasztás különböző szempontjait rangsorolták a korosztály tagjai.

Első helyen az anyagiak szerepelnek, ebből is az alapbér, majd közvetlenül utána az egyéb kiegészítő juttatások. Második helyen a csapat, ahol dolgoznak, hogy felszabadult, vidám közeg vegye őket körül. Harmadik helyen a karrierlehetőségek szerepeltek. A változatos feladatokat igénylik – természetesen külön öröm számukra, ha ehhez teret és szabad kezet is kapnak. A tapasztalt, szakértő munkatársakkal való együttműködés szintén fontos a számukra. Az, hogy jól felszerelt, esztétikus környezetben dolgozzanak fontosabb számukra, mint a cég hírneve, ismertsége, bár az is nagy jelentőséggel bír.

Megosztás: